Lieve jet …

“Maak jij je zorgen over het afschaffen van de stufi of de OV-kaart? Laat minister Jet Bussemaker dat weten en stuur een gratis kaartje! Stuur jouw persoonlijke boodschap via Lievejet.nl”

Via flyers met deze tekst roept de LSVb (Landelijke Studenten Vakbond) mensen op om deel te nemen aan hun nieuwe campagne. Deze campagne bestaat uit het sturen van zoveel mogelijk kaarten naar minister Bussemaker met daarop een persoonlijke boodschap van studenten, scholieren, ouders en andere mensen die zich zorgen maken over de afschaffing van de studiefinanciering en de OV-studentenkaart. Mensen kunnen een persoonlijke kaart sturen door tussen naar de site www.lievejet.nl te gaan en daar hun boodschap aan de minister in te vullen. De campagne loopt nog tot 17 mei, waarna de LSVb in de week van 20 mei de persoonlijke boodschappen zal laten drukken op ansichtkaarten om deze vervolgens aan te bieden aan de minister.

De campagne is opgezet door de LSVb naar aanleiding van “duizenden mailtjes, telefoontjes en brieven van bezorgde scholieren, ouders en studenten” die de vakbond binnen krijgt zegt LSVb voorzitter Kai Heijneman op hun site. Het doel van de campagne is al deze bezorgde signalen doorgeven aan de minister zodat zij hier iets mee kan doen. Hoopvol zegt Heijneman dan ook op hun site dat “Als duidelijk wordt hoeveel mensen zich zorgen maken, dan zal [Minister Bussemaker] haar plannen zeker moeten aanpassen.

Net als de LSVb ben ik ook bezorgd over de afschaffing van de studiefinanciering en de OV-studentenkaart. Net als de LSVb vind ik ook dat hier iets aan gedaan moet worden en daarom wil ik ook iedereen oproepen om via de site een kaart aan de minister te sturen om te laten zien dat mensen zich zorgen maken over het beleid en willen dat er iets veranderd. Maar in tegenstelling tot de LSVb denk ik niet dat het sturen van kaarten ervoor gaat zorgen dat de minister haar plannen aan gaat passen.

Mijn reden om hier pessimistisch tegenover te staan is dat er, voor zover ik weet, campagnes zoals deze er nog nooit voor gezorgd hebben dat de politieke koers radicaal gewijzigd wordt. Het is misschien zo dat deze campagne ervoor gaat zorgen dat de geplande maatregelen afgezwakt worden, maar ik verwacht niet dat het de maatregelen gaat stoppen. Daarvoor zijn, denk ik, andere strategieën nodig. Strategieën die de minister niet zo gemakkelijk naast zich neer kan leggen als dat ze met de ansichtkaarten uit deze campagne kan. Strategieën die consequenties verbinden aan het handelen van de minister en die ervoor zorgen dat de minister voor het blok gezet wordt en gedwongen wordt om te handelen. Zulke strategieën hebben namelijk wel effect en kunnen ertoe dienen om het politieke tij te laten keren.

Afsluitend wil ik nog een keer zeggen dat ik deze campagne van de LSVb van harte steun en dat ik hoop ook deze campagne het gewenste effect zal hebben. Dit artikel is er dan ook zeker niet op gericht de campagne af te kraken maar is vooral bedoeld om mijn hoop uit te spreken dat LSVb bereid zal zijn andere strategieën te overwegen als hun huidige strategie niet het gewenste effect heeft.