De KSU 'Keek op de Week'

Deze twee weken hebben ons weer bewust gemaakt hoe belangrijk het is en blijft om onze strijd voort te zetten. Een studentenstrijd die gevoerd wordt op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Een strijd waarin het werkelijke gezicht getoond wordt van de partijen. Een strijd die niet enkel naar eigen belang kijkt, maar die ook het belang inziet van alle andereissues waar wij ons voor in moeten zetten.

Een donderwolk boven elke student

Depressie studenten

Terneergeslagen raak je als student snel, kijkend naar alle plannen die op ons afstevenen. Daarbij verdwijnt je hoop op een goede studententijd als sneeuw voor de zon door de onredelijke alternatieven die worden geboden op de regeringsplannen. Het is belangrijk om te weten dat de mensen die mede beslissingen maken en adviezen uitbrengen over ons onderwijs lukraak vernietigende uitspraken doen zoals: ‘Laat het hoger onderwijs 15.000 studenten minder opleiden’ of ‘Laat instellingen zelf de hoogte van het collegegeld bepalen’. De (financiële) druk lijkt er zeker niet minder op te worden voor studenten, en dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Ondanks dat er veel discussie is losgebarsten over de oorzaak van de zelfdodingen in Nijmegen, staat het vast dat 5-10% van de studenten tijden hun studie aankloppen bij een studentpsycholoog met als belangrijke reden stress.

Universitaire dolksteek

Een belangrijk nieuwsitem draait om de universitaire dolksteek, die op 25 februari aan het ligt kwam. Op deze dag werd een feit geopenbaard wat toch voor velen een klap geweest moet zijn. Het is uitgekomen dat de universiteiten niet aan onze kant staan binnen de studentenstrijd, maar dat zij enkel hun eigen hachje proberen te redden. Uit documenten van het VSNU blijken universiteiten veel verder te willen gaan dan het kabinet: afschaffing van studiefinanciering, verhoging van collegegeld en een bovengrens in het aantal studenten. Dat collegevoorzitter Yvonne niet wil reageren op de berichtgeving is begrijpelijk, want zij weet dat de UU is betrapt op het keihard voorliegen van de student.

Students for students

Maar de Nederlandse student staat niet alleen in deze strijd. Zo is het protest in de Universiteit van Puerto Rico hevig opgelaaid op 11 februari met een protestmars van 10.000 mensen die hun steun betuigden aan de studenten en het politiegeweld veroordeelden. Vervolgens werd er besloten om de politie terug te trekken van de campus, maar de $800 instellingsgeld voor het lentesemester wordt nog niet ingetrokken. Dus continueren de studenten hun strijd. Ook in Engeland blijven studenten niet zwijgzaam toekijken naar de gebeurtenissen. Zo heeft een groep studenten op 22 februari de London School of Economics bezet vanuit een verzet tegen de financiële banden van de school met het Libische regime van Gadaffi.

Politiegeweld tijdens studentenprotest Puerto Rico

Binnen dit internationale kader heeft er in het weekend van 11-13 februari een bijeenkomst plaatsgevonden van studenten over de gehele wereld. Studenten kwamen samen in Parijs om een gemeenschappelijk netwerk op te bouwen en te discussiëren over gezamenlijke doelen.

Students for people

Op 26 februari hebben er drie demonstraties plaatsgevonden in verschillende steden; Arnhem, Den Haag en Leeuwarden. De steden werkten op deze dag samen tegen racisme en voor solidariteit. Het verzet is tegen de verregaande verrechtsing die het kabinet symboliseert en de demonstraties zijn naar aanleiding van de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart. Deze dag draait om een strijd waar wij ons als studenten solidair mee verklaren.

16 thoughts on “De KSU 'Keek op de Week'

Comments are closed.