Kritische Studenten Utrecht bestaat vandaag 5 jaar, en dat gaan we vieren

…en wel op 10 mei, in de ACU in Utrecht.

Proletariers van de wereld, verenigt u rond de cocktailbar!

Feest: 5 Jaar Kritische Studenten Utrecht – 10 mei, ACU

Waarde kameraden!

In beschouwing genomen dat KSU heden vijf jaar bestaat, vieren wij deze grootse gelegenheid met een evengroot gebaar. Deswege verklaren wij den 10en mei de oprichting van de vijfde internationale middels een feestelijke viering. Immers, de intoxicatie van de studerende klasse kan slechts het werk zijn van de studerende klasse zelve.

Kameraden, wij nodigen u uit om zich op zaterdag den 10en mei des avonds ten 7 ure te begeven in het ACU teneinde aldaar zich drank en vertier zullen bevinden welke u uw belangen zullen doen vergeten, en in dit algemeen belang uw lot te verbeteren.

Met een waarachtige muzikale omlijsting zullen wij deze viering inhuldigen.

  •  ‘het’KSU koor (zingt de internationale)
  •  Under my boots
  •  Sweat Tongue

Proletariers van de wereld, verenigt u rond de cocktailbar!

Zaterdag 10 mei, 19:00
ACU, Voorstraat 71, Utrecht

Nodig je peeps uit op Facebook!
https://www.facebook.com/events/444484955653955

5-years-party-poster-v3

:: ENGLISH ::

Party: 5 Years Kritische Studenten Utrecht
Founding of the Fifth International

Valued comrades!

Considering that KSU is entering its fifth year of existence, we shall celebrate this grand occasion with an equally grand gesture. Thence we declare the foundation of the Fifth International as of the 10th of May by means of a festive celebration. Indeed, the intoxication of the academic class can only be the work of the academic class itself.

Comrades, we invite you on Saturday the 10th of May at the seventh hour to make your way to the ACU in order to allow yourself to be supplied with drink and merriment which will have you forget your material conditions, and thereby relieve your plight for the betterment of all.

We will inaugurate this celebration with a veritable smorgasbord of musical accompaniment.

  •  ‘the’ KSU choir (sings the international) –
  • Under my boots
  •  Sweat Tongue

Proletarians of the world, unite around the cocktail bar!

Saturday May 10th, 19:00
ACU, Voorstraat 71, Utrecht

Invite y’r peeps on Facebook!
https://www.facebook.com/events/444484955653955