Krantje Boord December 2012 vers van de pers

Voor je ligt het laatste Krantje Boord uit het jaar 2012. We hebben een enorm inspirerend jaar achter de rug, vol acties, activiteiten en kennisuitwisseling. KSU heeft zich dit jaar onder andere ingezet voor campagnes als de schoonmakersstaking, Blockupy Frankfurt en de strijd tegen onderwijsbezuinigingen. Een brochure ‘Europa en het hoger onderwijs’ in samenwerking met Comité Ander Europa is uitgebracht en in het kader van zelfeducatie zijn drie succesvolle reeksen aan leesgroepen georganiseerd: Roots of the Crisis and Cuts, Work in the 21st Century  en History of Social Movements. Een mooi jaar om op terug te kijken en waarop we kunnen voortbouwen in 2013!

Vanuit de opgedane ervaring daarom in dit Krantje Boord het pamflet van de recent opgestarte educatie campagne ‘Bouw een studentenbeweging voor vrij onderwijs’. Het onderwijssysteem ontwikkelt zich in snel tempo in de verkeerde richting dus het is aan onszelf om het tij te keren. Dit is onder andere te zien aan de trend dat kennis steeds minder als collectief eigendom wordt beschouwd, een trend die bijvoorbeeld wordt aangetoond door de invoering van de ID-plicht in de universiteitsbibliotheek. Waarom zou deze kennis niet voor ieder toegankelijk zijn en op wat voor manier kunnen we identificatieplicht in de bibliotheek plaatsen in het privacy-debat?

Maar ook voor thema’s buiten de universiteit/hogeschool moet je deze Krantje Boord openslaan. Zo wordt duidelijk dat de Nederlandse belastingbetaler in feite Duitse banken financiert terwijl het verhaal van politiek Den Haag impliceert dat het geld ten goede komt aan Griekenland. Tegelijkertijd worden er onder het mom van de crisis vele neoliberale hervormingen doorgevoerd. Klinisch psycholoog en psychoanalyticus Paul Verhaeghe onderzoekt dan ook in zijn nieuwe boek ‘Identiteit’ de effecten van dertig jaar neoliberalisme en haar organisatie van arbeid en maatschappij op onze identiteit.  Tot slot heeft Krantje Boord ook nog auteur Pieter de Buysser geïnterviewd over zijn debuutroman de Keisnijders.

Vergeet uiteraard niet om de Krantje Boord agenda over te zetten in je eigen agenda, zodat je geen activiteit hoeft te missen. En mocht je nog tijd willen besteden aan een goed organisatie en je houdt ervan bezig te zijn met taal, kijk dan naar de oproep van de organisatie STIL op de achterkant van het krantje.

Een hele fijne kerst allemaal en een gelukkig nieuwjaar opdat we nog veel meer zullen bereiken dan in 2012.

De Redactie