Kraken gaat door, ook op de Uithof

Een paar dagen geleden is een pand op de uithof gekraakt. Zie bericht op dub. We juichen dit initiatief toe, en hopen dat dit pand een waardevolle taak kan vervullen als sociaal/cultureel/kritisch centrum waar studenten ook betrokken bij kunnen raken, dat tot dusver ontbreekt op de Uithof, en hopen dat de kraak tegelijkertijd de woningnood van wat mensen kan verhelpen, en het probleem woningnood kan aankaarten. (Tegelijkertijd hopen we natuurlijk dat het “asbestgevaar” een slechte truc is van ons CvB, en geen daadwerkelijk probleem oplevert)

Woningnood is ook voor Utrechtse studenten een probleem en zorgt voor lange wachttijden en huurprijzen ver boven de wettelijke norm (in 2008 betaalde 86 procent gemiddeld 113 euro per maand erboven). Bovendien vormt woningnood een voedingsbodem voor louche, soms zelfs gewelddadige maar onbestrafte praktijken van huisbazen.

“Het feit dat kraken mogelijk is, stoelt op de bereidheid van krakers zelf om daarbij desnoods heftige confrontatie aan te gaan, maar vooral ook op de instemming van een brede meerderheid van de bevolking in de wijken en steden waar krakers actief zijn.” (uit “Waarom het kraakverbod geen ramp is“, Klasse! Lente 2010, Nr. 8) Als deel van de bevolking van de Uithof, spreken we daarom onze steun uit voor dit initiatief en roepen anderen op hetzelfde te doen, opdat deze kraak kan voortduren.

Meer: