Kabinet wil deeltijd hoger onderwijs privatiseren

Universiteit en hogeschool moeten zich richten op voltijdse studies. Deeltijd-aanbod wordt geprivatiseerd. Dat levert een bezuiniging van €300 miljoen op.

Het was in het rapport-Veerman noch in de Strategische Agenda van Zijlstra te vinden. Niettemin wil het kabinet een grote wijziging aanbrengen in het stelsel van hoger onderwijs. Het deeltijdse HO-aanbod van de universiteiten en hogescholen zal niet meer publiek gefinancieerd worden. Het upgraden en bijspijkeren van het opleidingsniveau van burgers moet voortaan door henzelf of sociale partners bekostigd worden.

Ongelovige reacties

Daarmee legt OCW voor de zware ‘tussenbalans’ van de begroting, die de coalitie de komende weken gaat uitvoeren, een concrete bezuiniging op tafel. Deze ingreep zou zo’n €300 mln op kunnen leveren, zo rekenen Financiën en OCW voor. Een belangrijk aspect is bovendien dat het geen aantasting of inperking hoeft te zijn van kwaliteit en investeringen in de voltijdse opleidingen aan hogeschool en universiteit.

Lees het hele bericht op Science Guide: Ingreep kabinet in HO-bestel en Deeltijdramp voor masters en meesters