Hogere studieschuld voor studenten

Ùit nieuwe cijfers van DUO blijkt dat de gemiddelde studieschuld onder studenten flink is opgelopen. Vijf jaar geleden was de gemiddelde schuld nog 10.000€, uit de nieuwste cijfers komt een bedrag van 14.000€, een toename van 40%. Ook het aantal studenten met een hoge schuld is toegenomen, zo waren er in 2006 vier studenten met een schuld van meer dan een ton, nu zijn dit er 25.

En dit is nog maar het begin. Met alle aankomende bezuinigingen en kostenverhogingen zal de studieschuld nog verder oplopen. De langstudeerboete, inkorting van het reisrecht en het afschaffen van de basisbeurs voor de masterfase zorgen er allemaal voor dat studenten meer moeten lenen om hun studie te betalen.

Volgens DUO is dit geen probleem en kunnen studenten dit makkelijk terugbetalen. Maar volgens de NOS maakt nu al drie kwart van de studenten zich zorgen om hun schuld en zit de schuld in de weg bij het aanvragen van een hypotheek. Verder oplopende schulden hebben dus negatieve gevolgen voor studenten.

Ben je het niet eens met de aankomende bezuinigingen of maak je je ook zorgen om je studieschuld? Kom dan aanstaande dinsdag naar de fietsdemonstratie voor goed en toegankelijk onderwijs, tegen de bezuinigingen in Utrecht:

Fietsdemonstratie voor Goed en Toegankelijk Onderwijs, Tegen de Bezuinigingen