Het Spinhuis Collectief wint in eerste juridische ronde over gekraakt UvA-pand

Op 10 november hebben de studentenkrakers van het Spinhuis te horen gekregen van de rechter dat hij de UvA niet in het gelijk stelt, daar er onvoldoende grond is voor ontruiming. Het Spinhuis Collectief haalt hiermee haar eerste overwinning in de rechtzaal binnen. De studenten hebben sinds 7 september de common room van het Spinhuis van de Universiteit van Amsterdam gekraakt uit protest tegen de hiërarchische structuur op de universiteit. Zonder inhoudelijk op de kritiek in te gaan besloot het UvA-bestuur haar eigen studenten te dagvaarden.

Na een lange gerechtelijke procedure heeft de rechter besloten het ontruimingsverzoek niet ontvankelijk te verklaren. De bewijsvoering van de UvA was niet voldoende en daarnaast heeft Het Spinhuis Collectief in hun verdediging alle punten van de aanklacht verworpen. De rechter heeft erkend dat de kraak een politieke actie behelst, in de beoordeling schrijft hij dat de actie terecht kan worden beschouwd als daad van burgerlijke ongehoorzaamheid, dat wil zeggen een ‘protest tegen een bestaande situatie waarbij men een politiek-maatschappelijk doel, en niet het eigenbelang, op het oog heeft’. ‘Dit betekent dat de UvA een dergelijke actie heeft te dulden’.

De rechter heeft bepaald dat de UvA tot maximaal 15 december heeft om nieuwe stukken of informatie aan te leveren die de aanwezigheid van een spoedeisend belang tot ontruiming zou bewijzen. Na inlevering van de stukken heeft Het Spinhuis Collectief één week om hierop te reageren, daarna zal de rechter na een week definitief uitspraak doen. De studenten verwachten hierdoor nog minimaal drie weken in het pand te kunnen verblijven. ‘Het is prachtig om te zien hoe studenten zich effectief kunnen verzetten tegen neoliberaal wanbeleid van de universiteit waar financiële zaken zwaarder wegen dan de academische gemeenschap. Directe actie werkt! Kraak de hele universiteit!’ aldus studentenraadslid Ruud van der Veen.

De studenten hebben voor de komende tijd alweer een vol programma met uiteenlopende activiteiten en evenementen, zoals zij de afgelopen maanden iedere avond hebben georganiseerd. Ook dit prees de rechter, omdat deze activiteiten duidelijk kunnen worden aangemerkt als ‘in het algemeen belang’. Het Spinhuis Collectief is verheugd dat deze activiteiten ongehinderd kunnen plaatsvinden, maar laat weten dat een andere uitspraak van de rechter hen niet had kunnen weerhouden deze activiteiten door te laten gaan. Het Collectief geeft aan niet te zullen stoppen voor er een daadwerkelijke verandering plaatsvindt in de manier waarop de universiteit functioneert en totdat studenten en docenten volledige zeggenschap hebben over hun eigen universiteit.