Grote hongerstaking van vluchtelingen in detentiecentrum Schiphol

Schandalig nieuws van het No Border Netwerk; vandaag bleek dat vluchtelingen in detentie centrum Schiphol al zes dagen in hongerstaking zijn. Inmiddels is het persbericht door NOS overgenomen. De hongerstakers worden gestraft door gedeeltes van de dag in de isoleer cel door te moeten brengen. Uit dergelijke gebeurtenissen blijkt maar weer hoe belangrijk het migratie activisme in Nederland is; wie had anders gehoor kunnen geven aan deze wanhopige roep om hulp en vrijheid van de opgesloten vluchtelingen?

Lees hier het hele persbericht:

“Tijdens de eerste stop van de solidariteitstour die vanuit het No Border Netwerk werd gehouden op 5 mei, bevrijdingsdag, is er telefonisch contact geweest met de opgesloten migranten in de nieuwe grensgevangenis op Schiphol-West. Van verschillende gevangenen vernamen we dat 20 tot 26 mensen in hongerstaking zijn. Hun eis is eenvoudig maar voor de Nederlandse autoriteiten niet zo vanzelfsprekend als het zou behoren te zijn: vrijheid. Onder de gevangenen die we achter de ramen zagen, waren veel vrouwen met kinderen.

De hongerstakers zijn op 1 mei begonnen met hun hongerstaking. Vanaf 5 uur ‘s middags tot de volgende morgen 8 uur worden de hongerstakers voor straf, maar zogenaamd voor hun eigen veiligheid, in isoleercellen opgesloten. Onbekend is nog hoe daar de omstandigheden zijn in die uren.

Terwijl Rutte op 5 mei het bevrijdingsvuur ontsteekt in Utrecht, brandt in de harten van de gevangenzittende vluchtelingen juist dat verlangen dat Ruttes regering en alle regeringen daarvoor steeds volledig negeren: het verlangen naar vrijheid.

Mensen van de werkgroep Deportatieverzet gaan contact onderhouden met de gevangenen die contact hebben gezocht, om ervoor zorg te dragen dat dit niet ongehoord en ongezien voorbijgaat.

De werkgroep Deportatieverzet en het No Border Netwerk onderschrijven en ondersteunen de eis van de gevangenen volledig: vrijheid. Sluiting en sloop van alle (grens)gevangenissen. Vrijheid van beweging en recht op bestaan voor een ieder.

Tijdens de solidariteitstour, waaraan ook vluchtelingen van de Amsterdamse Vluchtkerk en het Haagse Vluchthuis deelnamen, zijn we langs drie grensgevangenissen geweest. Overal was van binnenuit de roep om vrijheid te horen. “Freedom! Freedom!” scandeerden de gevangenen. In Rotterdam werden de opstandige gevangenen in hun cel gedreven. Hoe lang nog blijft de regering vasthouden aan het onzinnige idee dat vluchtelingen opgesloten moeten worden?! Hoe lang nog wordt hun recht op bestaan ontkend? Hoeveel meer doden moeten er nog vallen in de Europese deportatiemachine?”

Bron: https://www.indymedia.nl/node/15058

Video: http://www.youtube.com/watch?v=MnOE-BNk3s4