'Geen wurgcontract voor Grieken'; teken de open brief aan De Jager

Op 14 juli wordt onderstaande open brief aan Minister van Financiën Jan Kees de Jager gestuurd als reactie op zijn onacceptabele opstelling tegenover Griekenland waarmee hij de Grieken de armoede injaagt, hun economie vernietigt en de financiele sector redt, wat de Nederlandse belastingbetaler niets oplevert. Onderteken deze brief via deze website, en stuur het door. En, zie David Harvey over Griekenland:

De brief:
__________________________________________
Beste Jan-Kees de Jager,
.
.
Verheugd reageerde u op de beslissing van de Griekse overheid op 29 juni om, ondanks grote Griekse protesten, 28 miljard euro te gaan bezuinigingen in ruil voor nieuwe leningen van de EU en het IMF. Dit is een bedrag dat 10 miljard hoger ligt dan de bezuinigingen in Nederland, in een land dat aanzienlijk minder inwoners heeft. U reageerde verheugd op een beslissing die de Grieken een hoop geld gaat kosten en ze de komende jaren de armoede in jaagt. We zien daarvan het nut niet in voor de Nederlandse belastingbetaler en eisen een ander beleid tegenover Griekenland. Dit beleid wordt medebepaald door uw onacceptabel harde opstelling als Nederlandse Minister van Financiën tegenover Griekenland.
.
De Griekse regering komt nu weer in aanmerking voor geld van de EU, maar de voorwaarde is dat deze lening alleen gebruikt mag worden voor het afbetalen van staatsschulden. Veel geld stroomt dus linea recta naar de financiële sector. De gemiddelde Griek ziet geen cent hiervan en levert alleen maar in. De lonen zijn al laag en de Grieken werken al hard, en door de doorgevoerde bezuinigingen gaan de lonen nog verder omlaag en zal er nog harder gewerkt moeten worden. Vele economen voorspellen destructieve gevolgen van de EU-eisen voor de Griekse economie.
.
Het zogenaamde reddingsplan voor Griekenland is in werkelijkheid een reddingsplan voor Europese banken die leningen hebben uitstaan aan Griekenland. De Griekse staat en de Griekse burgers gaan er alleen maar op achteruit, maar de Nederlandse, Duitse en Franse banken krijgen de tijd om hun obligaties te verkopen en zo min mogelijk verlies te maken. Private partijen die deze obligaties overkopen kunnen de ontstane crisis gebruiken om voor spotprijzen Griekse staatsbedrijven op te kopen.
.
De gemiddelde Griek kan moeilijk van een redding spreken. De gemiddelde Griek zal met afzien de geëiste bezuinigingsplannen van de EU en het IMF moeten ondergaan: de verlaging van lonen en pensioenen, de afbrokkeling van arbeidsrechten, de versobering van sociale voorzieningen en de uitverkoop van de publieke sector. Protest hiertegen wordt bovendien steeds gevaarlijker: circa 500 gewonde Grieken werden in ziekenhuizen opgenomen met hoofdwonden en ademhalingsproblemen, als gevolg van het door Amnesty International veroordeelde politiegeweld tegen demonstranten op 29 juni.
.
De verhalen over luie Grieken die graag vroeg met pensioen gaan zijn niets meer dan fabeltjes en we zouden het waarderen als u meewerkt deze fabels te ontkrachten. De OESO (2009) concludeerde dat Grieken 2119 uur per jaar werken, tegenover 1378 uur in Nederland. De gemiddelde pensioenleeftijd in Griekenland is 61,5 jaar (Eurostat 2009) — vrijwel exact het Europese gemiddelde — terwijl de Griekse lonen ver onder het Europese gemiddelde liggen. Grieken gaan dus niet meer op vakantie, werken niet minder en gaan ook niet eerder met pensioen.
.
Belastingontduiking bestaat inderdaad in Griekenland, maar gebeurt vooral door de 4000 offshore bedrijven die er actief zijn, en niet door de bevolking zelf. Het zogenaamde buitensporige ambtenarenapparaat beslaat 22,6% van de totale arbeidskracht. In Nederland is dit 22,7 (cijfers ILO 2006). Het loon en de pensioenen van deze ambtenaren is 10,3% van het BBP en sociale uitgaven 15%, wat beide aanzienlijk lager is dan in andere Europese landen (OECD Employment Outlook, 2005).
.
Wij hebben via deze brief duidelijk willen aangeven waarom wij tegen het huidige ‘reddingsplan’ van Griekenland zijn en verzoeken u met klem het volgende:
.
  • Stop met het opdringen van wurgcontracten aan de Grieken
  • Stop met het onvoorwaardelijk redden van de financiële sector
  • Stop de medeplichtigheid van de Nederlandse belastingbetaler hieraan
  • Stop de verspreiding van fabels over Grieken
  • Stop de vernietiging van de Griekse economie, waar we uiteindelijk allemaal de kosten van zullen betalen