Forse stijging in de studieschuld!

ANP

Leve de bezuinigingen!

Het aantal studenten met een studieschuld is de afgelopen jaren flink gegroeid. Ook is het bedrag dat ze moeten terugbetalen fors toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Vakcentrale MHP.

Het aantal studenten dat leende naast een prestatiebeurs nam tussen 2003 en 2009 toe van 62.200 tot 102.500. Het gemiddelde schuldbedrag steeg van bijna 8000 euro tot 12.500 euro. Het ISO en de MHP maken zich zorgen over de lage drempel voor het aangaan van een lening. Ook is de voorlichting over lenen in hun ogen ‘beperkt’. Ze pleiten voor extra voorlichting als studenten in de toekomst nog meer moeten gaan lenen.

Volgens de twee organisaties zijn de kosten van studeren de afgelopen jaren voor een groot deel afgeschoven op studenten en hun ouders. De bijdragen van de overheid via de basisbeurs is de afgelopen twee decennia met 38 procent afgenomen, terwijl de bijdrage van de student via leningen met 105 procent is gestegen en de bijdrage die ouders leveren met 77 procent is gestegen.

Het kabinet wil de basisbeurs in de masterfase omzetten in een rentedragende lening. Dit levert volgens het ISO en de MHP voor elk jaar in de masterfase een extra schuld op van 2295 euro. Voor een student die zijn schuld in vijftien jaar aflost, betekent dit een vermindering van de koopkracht van 0,5 procent. Verder waarschuwen de organisaties voor een aantal aangekondigde ‘administratieve vereenvoudigingen’ die in hun ogen ook een achteruitgang van de positie van studenten en hun ouders betekenen.

Bron: nieuws.nl

22 thoughts on “Forse stijging in de studieschuld!

  1. Zie ook eerder rapport van Stichting voor Economisch Onderzoek: “Van de studenten met ouders met een netto inkomen onder de €1.400 per maand geeft bijvoorbeeld ongeveer de helft aan dat zij niet zou studeren als de studiefinanciering volledig uit een lening zou bestaan.” https://www.kritischestudenten.nl/2010/01/29/lenen-ipv-basisbeurs-wat-plasterk-de-vsnu-en-de-hbo-raad-willen-leidt-tot-elite-onderwijs/

    En een eerdere post over het sociaal leenstelsel: https://www.kritischestudenten.nl/2010/03/30/een-sociaal-leenstelsel/

  2. Pingback: SACU meets again…at Neude square « Kritische Studenten Utrecht

Comments are closed.