Doekle Terpstra erkent gebrek zeggenschap docenten HBO

Op Trajectum valt te lezen dat Doekle Terpstra nu erkent dat docenten te weinig zeggenschap hebben in het hoger beroepsonderwijs, zoals bij InHolland die hij nu zelf bestuurt.

‘In mijn tijd bij de HBO-raad was ik veel met bestuurlijk gedoe bezig’, zegt Terpstra. ‘Ik heb de klachten van docenten toen altijd een beetje gerelativeerd, maar dat doe ik nu niet meer. […] Inholland was sterk top-down georganiseerd. Dat keren we nu volledig om. Het onderwijs is van de docenten, de rest is facilitair.’

Maar Terpstra vergeet nog wat: het onderwijs in niet alleen het domein van docenten, maar ook van studenten. En waarom verdienen schoonmakers niet ook een stem in het bestuur? Kortom: Terpstra heeft kennelijk een helder moment gehad, maar helemaal compleet is zijn boodschap nog niet.