De KSU 'Keek op de Week'

De KSU ‘Keek op de Week’ heeft even op zich laten wachten en presenteert zich daarom eenmalig in de vorm van KSU ‘Keek op de maand’. Want ook al blijven de belangrijke onderwijsgerelateerde nieuwsitems zich aandienen, in deze tijd van het jaar zitten de meeste studenten onder ons met de neuzen in de studieboeken, mijzelf included. De lange rijen voor de bieb en aangepaste langere openingstijden bewijzen maar weer hoe ijverig vele studenten zijn. Het is dan ook jammer om te zien dat men al die opgezogen informatie weer letterlijk op het officiële tentamenpapier moet uitspugen om te voorkomen dat je hier als student ook maar enigszins écht over na gaat denken. In ieder geval zal hieronder iets volgen om wél over na te denken. Een opsomming van ‘alle’ gebeurtenissen van de afgelopen maand voor iedereen die wel van zo’n beknopt overzichtje houdt.

Protesteer!

We hebben deze vier weken niet stilgezeten, maar liefst twee landelijke studentenprotesten zijn er gehouden in Den Haag. Om mee te beginnen het studentenprotest van 25 maart die gehouden werd onder de naam ‘Onderwijs is een recht’. De 25e werd er een optocht gehouden door de binnenstad van Den Haag van enkele honderden mensen met een hart voor onderwijs. Dit protest tegen de vooringenomen bezuinigingen werd gesteund door onafhankelijke studentencomités en de Haagse Studentenvakbond. Daarbij heeft zowel de wereldbekende linguïst en activist Noam Chomsky een steunverklaring ingestuurd voor dit protest als het Openbaar Vervoer een solidariteitsverklaring. Het protest is van te voren goed gepromoot door onder andere een landelijke studentenspandoekenactie, het ophangen van een spandoek in de hofvijver en een briljante projectie op de domtoren in Utrecht met de slogan ‘Reclaim Your Education’. De plaatjes zijn zeker het bekijken waard.
Op 12 april werd de volgende demonstratie gehouden, niet ver van de dag dat de Tweede Kamer zou debatteren over de maatregelen op het onderwijs. De organisatie ‘Studenten in Actie’ verklaarde zich daarbij solidair met de actievoerders in het openbaar vervoer. Een goed teken dat de strijd zich aan het verbreden is, zoals dat zou moeten.

Actietje hier, bezetting daar..

Naast deze landelijke acties hebben er zeker nog andere belangrijke initiatieven plaatsgevonden. Zo is op 16 maart door boze promovendi de ‘Hosni Mubarak Award voor Goed Bestuur’ uitgereikt aan Sijbolt Noorda van universiteitenvereniging VSNU. Een Mubarak-award die Noorda volgens de promovendi te danken heeft aan zijn lobby om promovendi als studenten te beschouwen. Iets wat zal leiden tot een verslechtering van de kwaliteit van Nederlandse Universiteiten. Ook werd er een petitie aangeboden tegen het zogenaamde ‘bursalenstelsel’, waarbij het salaris van promovendi wordt omgezet in een studiebeurs.

Een paar dagen later, werd 19 maart door de Vakbond van Schoonmakers omgedoopt tot de Nationale Dag van de Schoonmakers. Op deze dag was het precies een jaar geleden dat de schoonmaaksector voor 9 weken hadden gestaakt voor het afdwingen van respect en waardering. Het werd de langste sectorbrede staking sinds 1933 en werd daarom een jaar later uitbundig gevierd door honderden schoonmakers op het Jaarbeursplein te Utrecht.

Respect voor schoonmakers

Ook de bezettingsgeest leeft voort, zo is de Radboud Universiteit in Nijmegen korte tijd geleden omgetoverd tot de ‘Academie van de Vooruitgang’. Helaas duurde de bezetting tegen de voorgenomen bezuinigingsmaatregelen niet lang doordat het bestuur van de Radboud Universiteit weigerde te onderhandelen. Met een dreiging van een grote politiemacht besloten de bezetters te vertrekken. Vervolgens is door de Radboud Universiteit een censuur opgelegd richting studentenblad VOX en de nieuwswebsite van de RU met betrekking tot deze gebeurtenis. Zo zet men dus alle zeilen bij om de studenten de mond te snoeren.

Niet dat wij ons daar als studenten veel van aantrekken. Een paar dagen later, op 26 maart, werd er op de Uithof in Utrecht een stille tocht gehouden tijdens de viering van de 375e verjaardag van de Universiteit Utrecht. Deze actie wilde stilstaan bij het feit dat er naast feestvieren andere zaken spelen om ons mee bezig te houden. Het rouwen om kwalitatief en toegankelijk onderwijs heeft een mooie indruk achtergelaten. Klik hier voor de grafrede.

Bovendien heeft Stichting Collectieve Actie Universiteiten (SCAU) aangesproken op de verhoogde tarieven voor tweede masters. Zij hebben gevraagd om een goede onderbouwing voor deze verhoging, aangezien deze nu volledig ontbreekt. Als de geplande tarieven voor tweede masters geen reden zijn om te gaan protesteren, dan weet ik het ook niet meer. Tenzij je begrijpelijkerwijs letterlijk bent doodgeschrokken van deze belachelijke bedragen

Tot slot heeft er op 9 april een feestje plaatsgevonden op de campus van het UCU georganiseerd door de Utrecht College Students Association en gefinancierd door de Universiteit Utrecht met een bedrag van bijna 20.000(!) euro. De campus was voormalig een militaire basis waardoor men op dit festival de band wilde aanhalen tussen studenten en militairen/veteranen. Dit liet KSU uiteraard niet zomaar gebeuren en protesteerde daarom op het festival met een banner. De boodschap op de banner ‘Hoeveel Afghaanse studenten zijn er gedood?’ dreef de spot met de Nederlandse militaire acties in Afghanistan en liet zien militarisme in het algemeen sterk af te keuren.

Inspiratie ten overvloede

Londens protest tegen neoliberale bezuinigingsmaatregelen

In verschillende landen hebben zich protesten voorgedaan tegen (onderwijs)bezuinigingen. Zo vond er op 26 maart een massale demonstratie plaats in Londen. Een half miljoen boze mensen gingen de straat op om hun stem te laten horen tegen de neoliberale bezuinigingsmaatregelen, maatregelen die alle sociale voorzieningen met de grond gelijk maakt.

Op 1 april bezetten studenten van de Nationale Autonome Universiteit in Honduras hun campus en omliggende straten. Dit als protest tegen de privatisering van het onderwijs. Deze bezetting vormde een schakel binnen een al drie weken durende actie door leraren, studenten en leden van het ‘National People’s Resistance Front’. De actie zorgde voor een hevige botsing met de politie die de protesteerders aanviel met traangas, stenen en waterkannonen gemixt met peperspray.

Op 7 april vond er een groots studentenprotest plaats in Colombia. Honderdduizenden gingen die straat op om te protesteren tegen het beleid van president Juan Manuel Santos. De demonstratie was groter dan men in jaren had meegemaakt. Studenten en vakbonden stonden samen om de geplande privatisering van de universiteiten tegen te houden en de werkloosheid terug te dringen.

Vervolgens op 12 april vond er een protest plaats in Algerije gevormd door 20.000 studenten. In Algiers protesteerden zij tegen de hervormingen van het hoger onderwijs. Ze wilden bij het presidentiële paleis komen, maar dit werd hardhandig voorkomen door de politie. Verschillende studenten raakten hierbij gewond.

Tot slot zijn in Oeganda studenten de straat op gegaan om een verhoging van het collegegeld te voorkomen. Tijdens een politieconfrontatie zijn meer dan zeventig studenten gewond geraakt en zeven mensen gearresteerd.

En wat wordt er besloten?

Goed nieuws wat betreft het uitstel van de geplande boete van 3000 euro voor langstudeerders. Deze Halbe-heffing wilde het kabinet in september dit jaar in laten gaan, maar dit wordt dus een jaar uitgesteld. De SGP eiste dit uitstel in het debat van 12 april aangezien huidige studenten niets zouden kunnen doen om aan de boete te ontsnappen.

Dit klinkt als een overwinning, maar we moeten niet vergeten dat er nog zoveel meer is om voor te strijden. Negatieve berichten bewijzen dit belang, zoals het feit dat het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie het geleverde onderzoeksgeld fors wil verminderen. Research & Development zal333 in plaats van 605 miljoen euro krijgen. Daarbij zal de verhouding tussen directe en indirecte geldstromen sterk veranderen, luidt een voorspelling van het Rathenau Instituut.

Tot slot nemen dragen Universiteiten zelf hun steentje bij aan slechte maatregelen waar studenten de dupe van worden. Zo heeft de Erasmus Universiteit in Rotterdam laten weten dat zij het bindend studieadvies willen verhogen van 45 naar 60 punten voor de faculteit Sociale Wetenschappen. Zogezegd willen ze de hoge uitval van studenten tegengaan en is het een experiment voor andere faculteiten. Het tegengaan van de uitval van studenten is echter een excuus zo wordt gezegd, om minder hard geraakt te worden door de overheidsbezuinigingen.
Als we nu eens zouden erkennen dat we in hetzelfde schuitje zitten, kunnen we gaan samenwerken in plaats van de bezuinigingen op elkaars bordje schuiven.