De 'KSU Keek op de Week'

Wisconsin protest

De tijd blijft niet stilstaan, en de ontwikkelingen bleven dan ook deze twee weken niet uit. Het zijn twee hoopvolle weken geweest waarin er eindelijk gehoor lijkt gegeven te zijn aan de hongerstakers in Griekenland. Maar in een tijd van rigoureuze beleidsveranderingen moeten we sterk staan en geen vinger willen toegeven.

We willen verbetering zien in plaats van verslechtering en die boodschap zal de aankomende weken goed te horen zijn. Zo wordt er ook vandaag een informatiebijeenkomst gehouden in de UB in Utrecht om de discussiëren over de bezuinigingen in het onderwijs.

Op naar een gezamenlijk protest

De strijd voor beter onderwijs is een strijd die niet enkel gevoerd wordt door studenten. Veertig medewerkers van de UvA hebben een brief gestuurd naar het CvB van de UvA als een steunbetuiging voor de bezetting in het Bungehuis die op 7 februari plaatsvond. Hierin stellen zij duidelijk de ‘criminalisering van legitiem en noodzakelijk studentenprotest te veroordelen.’ Daarnaast is het protest ook aangewakkerd bij de promovendi. Zij spreken zich uit tegen de plannen van het kabinet om promovendi een studiebeurs te verschaffen in plaats van het salaris dat zij nu voor hun werk verdienen. Dit zogenoemde bursalenstelsel leidt niet enkel tot negatieve effecten voor de promovendi, maar ook zeker voor de kwaliteit van de universiteit zelf.

Dan was 11 maart ook nog eens een bijzondere dag, dé dag van Ons Kritisch Alternatief. Een nieuwe groep enthousiaste studenten van de UvA die zich, zoals zij het zelf zeggen ‘werken aan een alternatief voor de huidige studentenpolitiek in de breedste zin van het woord.’ De dag waarop zij zich presenteerden op de UvA werd een succes en daarop voortbouwend zal er 17 maart een nieuwe bijeenkomst volgen voor alle geïnteresseerden.

Tot slot is Professor Protest weer actief geweest en heeft er op 4 maart een protest plaatsgevonden in Amsterdam tegen de lobby van de VSNU bij de overheid. Deze lobby draaide om een studentenstop en duurder onderwijs. Tijdens deze actie konden studenten 3000 euro betalen aan Paul Doop, de man die namens het CvB heeft gelobbyd om de bezuinigingen door te schuiven op de student.

Internationale strijd

Na 44 dagen in hongerstaking hebben de Griekse immigranten een overwinning behaald. De Griekse regering kwam met een nieuw voorstel waar de hongerstakers mee akkoord zijn gegaan en hun hongerstaking daarmee tot een eind hebben gebracht. De verschillende voorstellen die hierin naar voren komen zou leiden tot een praktische legalisering van de 300 immigranten. Een dag later, 10 maart, kwam de minister van Openbare Orde er echter mee dat de Griekse regering nooit akkoord is gegaan met de verlaging in duur voor een verblijfsdocument van 12 naar 8 jaar. Daarbij zouden de hongerstakers hebben toegegeven aan de regering in plaats van andersom. Een belachelijke uitspraak, waarvan men nu in afwachting hoe zich dit verder gaat ontwikkelen.

In Wisconsin speelt zich al enige tijd een andere strijd af, die van de vakbonden. Afgelopen weekend vulden de straten zich met meer dan 100.000 mensen om te protesteren tegen de nieuwe wet van Republikein Walker die vakbonden minder macht geeft. Fundamentele rechten worden de vakbonden ontnomen om volgens Walker ‘het begrotingstekort terug te dringen’. Uiteraard wordt dit niet gepikt door de mensen en dat laten zij zien, het protest wordt omschreven als het grootste protest ooit die de staat gekend heeft.