"De kenniseconomie. Een afschuwelijke term"

Een vicevoorzitter van het Universitair Medisch Centrum Utrecht spreekt zich op DUB uit tegen de invloed van het bedrijfsleven in de wetenschap: De kenniseconomie. Een afschuwelijke term vindt immunoloog Frank Miedema, “want het lijkt in de wetenschap tegenwoordig alleen nog maar over geld te gaan”.

Miedema – een biomedisch onderzoeker met nauwe banden met farmaceutische bedrijven – staat sceptisch tegenover de toenemende invloed van het bedrijfsleven en de dreiging ervan voor de onafhankelijkheid van onderzoek. Hij noemt het “belangeloze, waardevrije wetenschap” een mythe, hekelt het bedrijfsmatige denken van de universiteit en organiseerde zelfs een cursus voor studenten om hen bewuster te maken van de manier waarop er over onderzoek bepaald wordt. “Daarom moeten we ons ook met kracht verzetten tegen de huidige bezuinigingen op de universiteiten en tegen de toenemende roep om valorisatie. […] Maar de laatste tijd merk ik gelukkig een toenemende weerstand tegen het neoliberale denken, het gevoel groeit dat we daar veel te ver in zijn doorgeschoten.”, aldus Wiedema. Zijn er dan toch nog allianties te maken door studentactivisten met bestuurders?

_____________________________________________________________

Meer over bedrijfsleven en onderzoek:

Uit Krantje Boord Short (januari 2011):
Miljoenensubsidie Valorisation Centre van UU, HU, UMC en Rabobank

Universiteit Utrecht meldde dat een consortium van Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, het UMC Utrecht en de Rabobank Utrecht een subsidie van vijf miljoen euro heeft ontvangen om onderwijs en onderzoek meer toe te snijden op maatschappelijk en commercieel interessante toepassingen. “Een dergelijke samenwerking van kennisinstellingen is uniek voor Nederland.” aldus de UU. Ook andere universiteiten maken aanspraak op het overheidsfonds van 25 miljoen voor het valorisatieprogramma, gericht op het omzetten van kennis naar commercieel of maatschappelijk haalbare producten, processen of diensten. Hoewel er veel lof en steun bestaat voor het valorisatieprogramma vanuit bijvoorbeeld het bedrijfsleven, uitten sommige academici eerder felle kritiek. In reactie op het overplaatsen van het Wetenschapsbeleid van het Ministerie van Onderwijs naar het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, stelde Utrechtse biologe Gerdien de Jong dat deze hervorming “grote voordelen [heeft] voor het bedrijfsleven, maar nadelen voor de wetenschap. De praktijk van weinig regie en prioriteitstelling en een kleine rol van de overheid wordt vervangen door veel regie en prioriteitstelling met nadruk op ‘valorisatie’.”

245 thoughts on “"De kenniseconomie. Een afschuwelijke term"

 1. financieringsstromen die het onderzoek LEIDEN…

  Maar het is een echte KENNIS-CRISIS:
  – over de werking/organisatie van het wereldwijde kapitalistische systeem
  – over alternatieven op allerlei gebieden
  – we kennen elkaar niet genoeg!

 2. Pingback: ‘Langstudeerboete’ rookgordijn voor mega-bezuinigingen? « Kritische Studenten Utrecht

 3. Pingback: Meetbaar en stuurbaar, klaar terwijl u wacht. « Kritische Studenten Utrecht

Comments are closed.