"Bonden dreigen universiteiten met acties"

Uit het digitale universiteitsblad van Utrecht: “De onderhandelaars van de vier ambtenarenbonden hebben de universiteiten laten weten dat er acties zullen komen als er op 1 juli nog geen zicht is op een nieuwe CAO. De bonden wilden de vastgelopen onderhandelingen al op 17 mei voortzetten, maar universiteitenvereniging VSNU wil pas op 28 juni weer praten”deel dit via facebook

“Reden voor het verzoek om uitstel van de universiteiten is dat zij de Voorjaarsnota van het kabinet willen afwachten. Een goed inzicht in de financiële ‘stand van het land’ is wat hen betreft voorwaarde voor de vraag in hoeverre tegemoet kan worden gekomen aan de eis van de bonden voor een loonsverhoging van 1,25 procent. Omdat de universiteiten tot nu toe vasthouden aan de nullijn, liepen de besprekingen tussen de onderhandelaars half april vast.

Mede vanwege het feit dat de looptijd van de huidige CAO op 1 maart afliep, stelden de bonden voor om de onderhandelingen snel te hervatten. Nu de VSNU dat voorstel van de hand heeft gewezen, hebben de bonden de werkgevers laten weten akkoord te gaan met uitstel tot 28 juni.

Wel verwachten zij op die datum, net als de gemeenteambtenaren eerder dit jaar, een fatsoenlijk loonbod van de werkgevers. Mocht zo’n bod ontbreken, dan dreigen de bonden per 1 juli alle lokale overleg met de colleges van bestuur tot nader order op te schorten en acties te gaan voorbereiden.

Om te horen wat de universitaire achterban van de nieuwe CAO verwacht, maken de onderhandelaars van de bonden de komende weken een tour langs de universiteiten. Hun bezoek aan Utrecht zal plaats vinden op donderdag 3 juni, tussen twaalf en één uur in zaal A van het Ruppertgebouw. Daar zijn niet alleen leden, maar ook belangstellenden van harte welkom. Voor koffie, thee en broodjes wordt gezorgd.

EH”

Bron: www.dub.uu.nl
Zie ook: persbericht van de Algemene Onderwijsbond.
Volg de situatie op:
http://www.aob.nl/