Arbeidersovername mijnfabriek in Thessaloniki

Griekse arbeiders van Viomihaniki Metalleytiki, een fabriek verbonden aan de mijnindustrie, heeft besloten de fabriek in eigen handen te nemen, de directie te ontslaan en als coöpertief verder te gaan. Deze beslissing kwam nadat de directie de fabriek verlaten had in mei 2011, de arbeiders werkeloos achterlatend. Omdat er nu is aangegeven dat de fabriek niet meer geopend zal worden, hebben de arbeiders in een algemene vergadering besloten het dan maar zelf te doen.

Een delegatie van de fabrieksarbeiders luisteren naar de geïnteresseerde inwoners van Thessaloniki

Gister was er in Thessaloniki een bijeenkomst van enkele van deze arbeiders voor mensen die hen steunen in het vakbondscentrum van de stad. Een man of 50 verzamelde hier om te praten over de toekomst van de fabriek, de steun die ze kunnen gebruiken en de rol in de algemene arbeidersstrijd.

Het was een lange discussie. Er werd besloten een committee op te zetten voor steun, maar over de precieze vorm hiervan is lang gepraat. Ook werd er gepraat over veiligheid, ervaring en wijsheid leert dat staat en kapitaal zullen proberen de arbeiderszelfcontrole te frustreren. De meest verhitte discussie ging over de rol van de overname in de algemene klassenstrijd. Waar sommigen meenden dat er niets gevierd moest worden omdat deze fabriek nog steeds op een markt moest opereren, waren de meeste het er toch mee eens dat de overname van een fabriek niet alles is, maar wel een goede stap in de richting. Niemand vond dat de rest van de arbeidersstrijd voor betere omstandigheden en tegen het kapitalisme niet door moest gaan na deze overname.

De algemene sfeer was goed, ondanks de soms lange discussies, en afspraken voor vervolgbijeenkomsten en het opzetten van een steuncommittee zijn gemaakt. Het is moeilijk om te organiseren in de Griekse zomer, veel mensen zijn weg en het is verstikkend heet.

Maar de aanwezige mensen lijken enthiousiast en hopen de fabriek nog lang in hun handen te kunnen houden.

“Together we will fight our bosses and our leaders.
Together we will fight for freedom!”

Meer informatie: http://blog.occupiedlondon.org/2012/07/10/you-cant-we-can-workers-at-mining-industry-factory-in-northern-greece-vote-for-and-prepare-for-self-management-of-their-factory-victory-to-the-workers/