Aankomende studenten zijn de nieuwe hippies! KSU op de UIT-markt

In het kader van de Utrechtse Introductie Tijd (UIT) voor de aankomende lichting studenten stond KSU met een stand op de informatiemarkt op de Uithof. Gecategoriseerd door de UIT-commissie als politiek geëngageerde groep bevond KSU zich tussen de jongerensecties van de PvdA, D66, Groenlinks en PvdD, een debatteergroep en de Japanse popcultuurclub op het achterliggende gedeelte van het terrein. Op basis hiervan lijkt de indeling enigszins willekeurig geweest te zijn, of is het toch geen toeval dat de VVD als enige politieke partij een zeer centraal gelegen stand bezat?

Desondanks weerhield dit vele aankomende studenten er niet van om zich ook naar de achterkant van het terrein te begeven en interesse te tonen in de KSU stand. Met wat goede muziek op de achtergrond en een warme zomerzon werd er veel gediscussieerd en informatie gegeven. Flyers, onderwijsbrochures, KSU-stickers en ‘Linksaf in Utrecht’ kaarten werden meegenomen, en voor zowel de aankomende leesgroep ‘The history of social movements’ als de KSU-nieuwsbrief kon men zich inschrijven.

Van groot belang echter zijn de interessante uitkomsten van de ‘Hoe radicaal ben jij?’-enquête die is afgenomen onder de nieuwe studenten. Met een representatieve steekproef is gebleken dat ruim 28% van de aankomende studenten de love-peace-and-happiness gedachte aanhangt die zo kenmerkend is geweest voor de anti-materialistische en antikapitalistische tegencultuur van de hippies in de jaren zestig en zeventig. Nauw gevolgd werd de hippie door het anarchistische gedachtegoed van (buitenparlementaire) zelforganisatie en samenwerking onder 27% van de studenten. Aan de verliezende hand bleken toch de neoliberale corpsbal te staan met 16%, de staatskapitalistische stalinist met 14% en de nationalistisch-autoritaire fascist met 13%. Het huidige politieke systeem, de toenemende individualisering en het oprukkende kapitalisme lijken uiteindelijk hun weerslag te hebben op de neoliberale status quo. Back to the roots! is het motto wat hieruit spreekt.*

De samenhang van de hippie en anarchist was niet verrassend vanwege het gelijksoortige karakter met betrekking tot anti-kapitalisme, zelforganisatie en zelfkennis. Toch hebben zich ook minder verwachte combinaties voorgedaan die hieronder zijn terug te vinden. De studenten die hebben deelgenomen aan de enquête zijn anoniem en kunnen de uitslag herleiden aan de hand van het meegekregen cijfer.

10 – Anarchist met een vleugje fascist en een sprankel corpsbal
11 – Fascist met hippie flavour
12 – Hippie met een anarchistische twist
13 – Besluiteloze revolutionair: hippie, anarchist en stalinist
14 – Two-faced: overdag een hippie, ‘s nachts een stalinist
16 – Hippie met een vleugje corpsbal
17 – Diehard anarchist met enkele hippie invloeden
18 – Hippie met een vleugje fascist
20 – Politiek dilemma: hippie en corpsbal
21 – Anarchist onder invloed van corpsbal gedachtes
22 – Onverklaarbare mengelmoes van fascist, anarchist en corpsbal
24 – Besluiteloze revolutionair: hippie, anarchist en stalinist
26 – Overtuigd hippie met een vleugje anarchist

* De uitkomsten van de enquête komen voort uit een provocerende vraagstelling zonder plaats voor het ‘gematigde midden’. Dit leidt ertoe dat er lichtvoetig met de resultaten omgesprongen dient te worden.

372 thoughts on “Aankomende studenten zijn de nieuwe hippies! KSU op de UIT-markt

 1. Even voor de duidelijkheid: buitenparlementaire zelforganisatie en samenwerking is geen anarchistische gedachtengoed, het is OOK iets wat anarchisten aanhangen maar vindt haar origines niet in het anarchisme.
  Daarnaast jammer dat het anarchisme wederom zo wordt verheerlijkt hier, terwijl andere sociale (vele male grotere) bewegingen, zoals bijvoorbeeld de marxistische arbeidersbewegingen, enkel als stalinisme worden afgebeeld welk alleen voor het staatskapitalisme staat. Aub leer de geschiedenis en weet waar je het over hebt. Ik garandeer dat amper tot geen KSU-er in feite weet wat het stalinisme nou eigenlijk in houdt (naast het cliche argument van een partij staat met een dictator) of wat nou staatskapitalisme eigenlijk betekent (naast het naive en foute beeld dat staatskapitalisme een door de staat gecontroleerde economie zou zijn waarbij een kleine elite daar benefiet van heeft). Vraag je eens af: wat is kapitalisme nou eigenlijk? Wat is haar motiverende beweging? wat is winst? wat is arbeid? Vraag je daarna af: Wat is een staat? Ga vervolgens over tot: Hoe is de Sovjet Uni tot stand gekomen? Wie was stalin en waarom kon hij een despotische regime opzetten? En vervolgens de belangrijkste vragen: Was de bureaucratische elite in de Sovjet Unie een apparte klasse? Wat kenmerkt een klasse? Maakte men winst in de Sovjet Unie? wie eigende deze winst toe? Welke autonome processe, als vraag en aanbod in het kapitalisme, bepaalden de prijzen? Werden de Russische arbeiders uitgebuit? wat is uitbuiting? etc. etc.
  Dan komt men er ineens achter, dat men het eigenlijk gewoon niet weet wat men denkt te weten. De gevaarlijkste vorm van kennis is denken dat je iets weet terwijl je het gewoon niet weet.

 2. Net als de enquete moet het artikel met een korrel zout genomen worden. Zoals de anarchist is getypeerd in de enquete als stenengooiende kraker, de hippie als naive boomknuffelaar, is hier ook het stereotype gebruikt van de marxist/communist als stalinist. Er dan ook bewust gekozen om in dit geval te kiezen voor stalinisme ipv communisme. Het feit dat het hier draait om stereotypes geeft toch al aan dat het een karakterisering is en geen weergave van een veel gecompliceerdere werkelijkheid. Een beetje zelfspot is soms ook op zn plaats en ik hoop dat de meeste lezers van het artikel dit inzien.

 3. Mij reactie mag dan wel hilarisch wezen, desalniettenim blijkt het uit dit korte artikel totaal niet dat het om zelfspot gaat of dat de anarchist hier als een stereotype stenengooier wordt neergezet. Even voor de duidelijkheid: je zegt anarchistische gedachtengoed = buitenparlementaire zelforganisatie en samenwerking. Vervolgens is het enige verwijzing naar iets met het communisme is “staatskapitalistisch stalinisme”. En aan het eind nogmaals de herhaling van de anti-kapitalistische, zelf-organiserende en zelfkennis gevende karakter van het anarchisme (en de hippies for some reason (!?!?!?!)).
  Kortom, er blijkt nergens uit dat het hier om zelfspot gaat. Niet dat het gelijk serieus moet worden genomen, maar er wordt de communistische beweging in haar geheel gedeeltelijk onrecht gedaan door wel met haar de spot te drijven dmv het gooien met cliches en zeggen dat dit voor ieder andere genoemde beweging het geval is (anarchisten, hippies, neo-liberalen, facisten etc.).
  Het verheerlijken van de meest ongeltterde (illiterate) beweging in de geschiedenis van linkse bewegingen, het anarchisme, is naar mijn mening een kwade zaak en dan gaat het niet eens om dit artiekeltje maar in het algemeen.

Comments are closed.