Waarom ‘Frankfurt’ (16-19 mei) iedereen aangaat

Met een kleine groep mensen (*) zijn we aan de slag gegaan om de acties die van 16-19 mei in Frankfurt gepland staan, ook in Nederland te propageren. Veel mensen blijken in Nederland niet overtuigd te zijn van de noodzaak om aan die strijd bij te dragen. In dit stuk wordt nader uitgelegd waar ‘Frankfurt’ over gaat en waarom het ook in Nederland iedereen aan gaat.

De actiedagen in Frankfurt zijn het resultaat van een eerdere conferentie in februari in Frankfurt waar meer dan 400 mensen aan deelnamen. Zij besloten toen om internationaal te mobiliseren om in de dagen van 16-19 mei het financiële centrum van Frankfurt (waaronder het gebouw van de Europese Centrale Bank) effectief te gaan blokkeren. De reden om dat te doen zal duidelijk zijn. De eurocrisis wordt door degenen die aan de macht zijn, en die die crisis zelf hebben doen ontstaan, aangegrepen voor een ‘shockterapie’ die de sociale voorzieningen afbreekt en de economie omploegt en arbeidsrechten uitholt. Dit wordt het hevigst gevoeld in landen als Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland. Maar ook de relatief rijkste landen – waaronder Nederland – zijn de bezuinigingen ongekend groot en worden de zwaksten aan alle kanten gepakt.

Eurocrisis

Centraal in de protesten van Frankfurt staat het begin maart door Europese regeringsleiders overeengekomen ‘begrotingspact‘. Als de daarbij gemaakte afspraken geratificeerd worden, zal dat ernstige gevolgen hebben voor de economische en politieke situatie in alle EU-landen. Er worden in linkse kringen veel analyses gemaakt van de impact die het ‘fiscal compact’ zal hebben. In Nederland wordt daar echter niet of nauwelijks over gedebatteerd.

Het begrotingspact voert tot afspraken die de deelnemende landen dwingen tot ‘automatische voortdurende bezuinigingen’. Het dwingt landen om zich aan een strikte begrotingsdiscipline te houden, en geeft de EU-instellingen vergaande bevoegdheden om zich met interne economische besluiten te mengen. Door een ingebakken rekenmethode (over wat wel en niet geoorloofd is) dwingt het landen om sociale uitgaven voortdurend af te knijpen. Zie voor een bondige analyse van de inhoud bijvoorbeeld “10 things you need to know about the ‘Fiscal Compact” van Keneth Haar van Corporate Europe Observatory.

Om een herhaling van de panieksituaties van het afgelopen jaar te voorkomen, toen behalve Griekenland ook Spanje en Portugal en misschien Italië gigantische noodfondsen ter beschikking gesteld moest worden (om de banken overeind te houden die daar geld hadden uitstaan), werd besloten ook een permanent giga-noodfonds in te stellen. Deze ‘Euro-IMF’ stelt navenante eisen aan geleend geld, en bedenk dat binnen de huidige EU/Eurozone-constellatie veel landen geen keuze hebben of ze daar wel of geen geld van aan willen nemen (tenzij ze uit de euro zouden stappen, wat misschien nog wel de beste keuze is). Het verdrag over dit permanente noodfonds (ESM) is even omstreden als het begrotingspact. (Lees bijvoorbeeld over het ESM-verdrag)

Heersende Nederlandse politici – waaronder de luchtbel Geert Wilders – doen nu alsof het om ‘dictaten van de EU zou gaan’, maar daar klopt geen hout van. Het is beleid dat altijd toegejuicht werd en aangespoord door de machthebbers in Nederland en dat grote Nederlandse bedrijven altijd goed is uitgekomen. Het huidige en geplande toekomstige beleid is een voortzetting en aanscherping van verdragen als dat van Maastricht en Amsterdam (in Maastricht werd bijvoorbeeld in 1992 vastgelegd dat de landen die aan de Euro meededen een ‘begrotingsdiscipline’ moesten handhaven zodat hun staatsschuld niet boven de 3 procent van het BBP uit zou komen). Ook de vormgeving van de Eurozone en de Euro, en de rol van de Europese Centrale Bank daarin, is volledig volgens het verlanglijstje van de Noordelijke Europese (surplus-)economieën geschiedt. Het zijn tevens de factoren die sterk bijgedragen hebben tot de huidige crisis en die ze nu dus weer willen gebruiken om publieke diensten te slopen en arbeidsrechten af te schaffen. De nieuwe verdragen maken het allemaal nog erger, maar zijn een voortzetting van het heersende neoliberale EU-beleid dat de ondernemers in Nederland en de grote partijen (inclusief de PvdA) altijd al gesteund hebben.

Vanwege de prominente rol van de ECB bij het crisisbeleid, die zijn zetel in Frankfurt heeft, ligt het voor de hand daar ons verzet heen te brengen. De organisatoren benadrukken dat ze zich richten tegen de hele ‘trojka’ (de driekopsmacht: IMF, EU en ECB) die steeds meer macht in handen krijgt. Op vrijdag 18 mei zal geprobeerd worden de gebouwen van de ECB te blokkeren. Maar het is dan de bedoeling om het hele zakendistrict lam te leggen; veel transnationale banken en bedrijven hebben kantoren in de Frankfurtse binnenstad. Zo ook bijvoorbeeld Randstad, ABN-Amro en ING.

Ierland houdt trouwens een referendum over het ‘verdrag’ dat waarschijnlijk op 31 mei plaats gaat vinden

CEO en TNI organiseren een conferentie over de begrotingsellende, op 5 en 6 mei in Brussel en op maandag 7 mei wordt dat door Real World Economics bij CREA nog eens dunnetjes overgedaan.

Blokkades en demonstraties in Frankfurt

In een heldere verklaring, die ook in het Nederlands is vertaald wordt opgeroepen om allemaal naar Frankfurt te komen om de krachten te bundelen en daar eerst op donderdag 17 mei parken en pleinen om te toveren in actiekampen (Frankfurt bezit trouwens een van de grootste en meest actieve occupy-camps van Duitsland, vlak voor de ECB), op vrijdag 18 mei de ECB en andere bedrijven daadwerkelijk te blokkeren, en op zaterdag 19 mei een gezamenlijke demonstratie te houden. Ook in andere landen wordt gemobiliseerd voor ‘Frankfurt’ en het zou best eens heel groot kunnen worden.

In Berlijn is op 19 april een ‘proefblokkade’ geweest, waarbij het gebouw van de Europese Commissie werd geblokkeerd.

In een filmpje van die actie en een verslag met foto’s is te zien hoe de blokkades er (in theorie) uit zouden kunnen zien.

De opblaasboot is een symbool dat een van de ‘vingers’ mee zal dragen, namelijk van migranten die de Middellandse Zee oversteken om Fort Europa binnen te komen. Migratiegroepen hebben een aparte oproep uitgevaardigd om naar Frankfurt te komen om de strijd tegen onrechtvaardig economisch beleid te verbinden met die rond migratie. Maar de opblaasboten zijn natuurlijk ook handig in de blokkade om eventuele agressieve ME-ers op een afstand te proberen te houden. Ook de duikbrillen hebben die dubbele functie (pepperspray).

De organisatoren hebben een duidelijke stellingname uitgevaardigd over de aard en vorm van de blokkades, die opmerkelijk vastberaden is voor een aantal meer gematigde groepen die deelnemen, zoals attac of de onderwijsbond GEW. In de publieke stellingname wordt duidelijk gemaakt wordt dat de blokkades die gepland zijn niet symbolisch bedoeld zijn, maar effectief. Het is het doel om tenminste een dag de werkzaamheden in de bedrijven en gebouwen die doelwit zijn stil te leggen. De blokkade zal uitgevoerd worden door op vrijdagochtend (zeer) vroeg vanuit verschillende plekken met stoeten naar het zakencentrum en de ECB te trekken. Er zijn verschillende thematische ‘vingers’ (zoals ecologie, migratie, militarisering en sociale revolutie) en de demonstranten/blokkeerders zullen voorwerpen meedragen die hun thema illustreren en de blokkade kunnen versterken. Ook wordt gesteld dat ze niet van plan zijn om zich door politiekrachten tegen te laten houden (“die dat zeker zullen proberen, maar wij richten onze aandacht niet op hen maar op het te blokkeren doel”) Via de beproefde vingertactiek zal geprobeerd worden politieblokkades te omzeilen of er doorheen te dringen. In Duitsland hebben inmiddels tienduizenden mensen ervaring met deze tactiek, die rond de atoomtransporten naar Gorleben ontwikkeld is en ook bij de G8-top in Heiligendamm in 2007 succesvol was. Grote groepen demonstranten zwermen dan automatisch uiteen als de politie ze tegen probeert te houden en ‘mikken vervolgens niet op de agenten, maar op de ruimte tussen de agenten in’. Deze tactiek werkt alleen als demonstranten weten wat ze doen moeten en zich in basisgroepen georganiseerd hebben. Er wordt daarom ook opgeroepen om zich in ‘Bezugsgruppen’ te organiseren, actietraining te volgen en deel te nemen aan de vergaderingen met gedelegeerden en asambleas.

Voor de demonstratie van zaterdag 19 mei is een vergelijkbaar duidelijk ‘demobild’ uitgebracht. De demonstratie begint om 12.00 uur op het Baseler Platz bij het centraal station, en eindigt dan in de buurt van de ECB, waar de populaire skaband Irie Révoltés optreedt. Dat is het plan, de lokale autoriteiten doen nog moeilijk over de route.

Er zijn verschillende informatiebijeenkomsten in Nederland over de protesten (zie hieronder). Het is nog niet duidelijk of er ook collectief transport aangeboden kan worden (er is nog tekort aan buschauffeurs), maar anders zal er zeker in kleiner verband collectief gereisd kunnen worden en ook zal er gezorgd worden voor wat lokale ondersteuning voor aanreizende demonstranten uit Nederland en omstreken.

Concluderend is ‘Frankfurt’ belangrijk, allereerst om te proberen verzet te bieden tegen de heersende koers van de EU en haar lidstaten. Daarnaast kan het stimulerend werken om massaal protest mee te maken, en de Duitse linkse bewegingen zijn daar erg bedreven in. Maar natuurlijk hoef je niet helemaal naar Frankfurt af te reizen om aan het verzet bij te dragen. Als je lokaal in Nederland wat organiseert, is dat even nuttig.


Alle info op een rijtje: (in het Duits)

Andere handige websites (Lokaal Radicaal links Frankfurt)

Meer info in Nederland:

contact: blockupy-frankfurt-nl@riseup.net

::Agenda::

30 april – Amsterdam: Info crisis-verzet en versnaperingen
Aanvang: 18:00
Organisatie: Klasse!
Contact: klasse@globalinfo.nl
Locatie: Plantagedok, Plantage Doklaan 10, Amsterdam
Site: http://www.globalinfo.nl/Nieuws/30-april-info-en-versnaperingen-plantage-dok-adam.html

2 mei – Tilburg: Infobijeenkomst over Blockupy Frankfurt
Aanvang: 20:00
Organisatie: Georganiseerde Weldaad,
Locatie: NS-plein 5, Hall of Fame, Tilburg
Contact: actie@georganiseerde-weldaad.nl
Site: http://www.georganiseerde-weldaad.nl/2012/03/13/0205-20-22u-tilburg-info-over-blockupy-frankfurt/

7 mei – Amsterdam: Real World Economics
Aanvang: 20:00
Organisatie: Real World Economics
Locatie: CREA Café, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam
Contact: info@globalinfo.nl
Site: http://www.globalinfo.nl/Gespot/may-7-the-eu-fiscal-pact-and-the-constitutionalisation-of-austerity-forever.html

9 mei – Utrecht: Basta! Infoavond: #Blockupy Frankfurt
Aanvang: 19:30
Organisatie: Kritsiche Studenten Utrecht / Basta!
Locatie: Boekhandel de Rooie Rat, Oude Gracht 65, Utrecht
Contact: info@bastadebat.nl / kritischestudentenutrecht@gmail.com
Site: http://www.kritischestudenten.nl/agenda/blockupy-de-europese-centrale-bank-in-frankfurt-2/

14 mei – Utrecht: ACU-Alarm-cafe – blokkadetraining & affiniteitsgroepen
Aanvang: 19:00
Over affiniteitsgroepen en het vormen van affiniteitsgroepen voor de komende strijd
Organisatie: ACU-Alarm-cafe
Contact: alarm@acu.nl
Site: http://www.acu.nl/alarm
contact: blockupy-frankfurt-nl@riseup.net

(*) Voortgekomen uit de initiatiefgroep die op 31 maart een demonstratie in Utrecht organiseerde, gevolg gevend aan de oproep voor een Europese Actiedag tegen kapitalisme (zie http://march31.net/)

889 thoughts on “Waarom ‘Frankfurt’ (16-19 mei) iedereen aangaat

  1. Pingback: Update: #Blockupy Frankfurt | #Blockupy Frankfurt | Kritische Studenten Utrecht

Comments are closed.