Waar is de geestdrift? – Open brief aan de redactie van Geestdrift

Een nieuw dieptepunt voor het Geestdrift magazine.

Deze eenmalige satirische uitgave is een reactie op jullie artikel uit Geestdrift (februari 2013) getiteld Geen geld om je studie te betalen? Zoek een ‘sugar daddy’ geschreven door Stephanie Kuijstermans en Leoni Nijland, over hoe studentes in het Verenigd Koninkrijk via een datingsite in contact komen met rijke mannen die hen helpen hun studie te betalen, in ruil voor “gezelschap en mogelijk meer”. In plaats van de oorzaken van deze prostitutie onder studenten – economische onzekerheid, onderwijsbezuinigingen en stijgende studiekosten – ter discussie te stellen geeft Geestdrift tips om je eigen ‘sugar daddy’ te vinden.

Deze publicatie van Geestdrift is om verschillende redenen verachtelijk en onacceptabel en een onafhankelijke universiteitskrant niet waardig. Voor wie het artikel niet kent: het artikel beschrijft een actieve ‘sugar baby’, Taylor Jones, die andere ‘sugar babies’ helpt bij het vinden van “de perfecte sugar daddy”. Het artikel eindigt met een advies aan Nederlandse studenten: “mocht je zo’n sugar daddy die jouw studie betaalt wel zien zitten, maak dan vooral gebruik van Taylors tips, en wie weet heb je binnenkort ook wel een zorgeloos leventje”. Een zorgeloos leventje? Kennelijk zijn de auteurs van mening dat studentes die de prostitutie in gaan om hun studie te bekostigen op die manier een zorgeloos leventje leiden.

We respecteren de persvrijheid, vrijheid van meningsuiting en redactionele autonomie van Geestdrift, maar dit artikel verdient een antwoord. We verafschuwen de rol die Geestdrift op zich heeft genomen door prostitutie als logisch antwoord op stijgende studiekosten te presenteren en daarmee bij te dragen aan de normalisering van prostitutie onder studenten. Het is overigens niet de eerste keer dat Geestdrift prostitutie onder studentes op vergelijkbare toon beschrijft, zonder serieuze kritiek of een breder kader. Zo stond in de Geestdrift van maart 2011 het artikel:Te huur: Studentes, die ook nog wat te vertellen hebben. Zoë Vialet over haar elite-escortservice.

In deze ‘tijden van bezuinigingen’ waarin de gelijke toegang tot onderwijs onder druk staat is een fundamentelere discussie nodig, waar Geestdrift zich al te graag aan onttrekt. Geestdrift kiest er in dit artikel voor om slechts één vraag te stellen: hoe kun je je aanpassen aan de nieuwe realiteit? Jullie antwoord: prostitutie. Wij zouden andere vragen stellen: Waarom wordt er bezuinigd? Waarom stijgen collegegelden? Hoe kan het dat de ongelijkheid stijgt en er steeds minder overblijft voor onderwijs, zorg, lonen en het sociaal vangnet? Wat voor maatschappelijke en psychologische gevolgen hebben al deze bezuinigingen? En vooral: zijn er alternatieven voor het destructieve en haast suïcidale bezuinigingsbeleid en hoe kunnen we die realiseren?

Is het de taak van Geestdrift om zich te mengen in dit soort politieke kwesties? Dat is aan jullie. Maar het is niet acceptabel om prostitutie als antwoord aan te dragen, en geen aandacht te besteden aan alternatieven die worden geboden door studentenprotest. Onder meer in Quebec in Canada hebben studenten in 2012 bezuinigingsplannen geblokkeerd door aanhoudende massaprotesten

Geestdrift kiest ervoor ‘sugar daddy’s’ te presenteren als antwoord op stijgende studieschulden, prostitutie als acceptabel antwoord op stijgende studiekosten. Alsof het gaat om het kopen van tweedehands studieboeken. Alsof prostitutie een eenvoudige, vrijwillige markttransactie is tussen twee gelijke partijen. Alsof er aan prostitutie niet een fundamentele onrechtvaardigheid ten grondslag ligt die het sommigen mogelijk maakt om te studeren zonder ook maar een dag te werken, terwijl anderen alleen toegang krijgen tot onderwijs door hun eigen ‘gezelschap’ en lichaam te verkopen.

Geestdrift moedigt hiermee studenten aan zich aan te passen aan een nieuwe, onzekere realiteit in plaats van een fundamentelere discussie over deze nieuwe realiteit aan te wakkeren. Dit is een boodschap die een faculteit als geesteswetenschappen onwaardig is. Geestdrift bedrijft hiermee bewust of onbewust politiek. We hopen dat Geestdrift haar fout inziet en ingaat op ons verzoek:

We roepen Geestdrift op zich te verontschuldigen voor het bijdragen aan de normalisering van prostitutie onder studenten als antwoord op stijgende studiekosten.

Als je (toekomstige) studenten een andere oplossing gunt voor stijgende studieschulden in plaats van het verkopen van nieren of het vinden van ‘sugar daddies’, neem contact op met Kritische Studenten Utrecht en bouw mee aan onze campagne voor vrij en gratis onderwijs.

15 thoughts on “Waar is de geestdrift? – Open brief aan de redactie van Geestdrift

    • Niet alleen er van gehoord, maar ook begrepen wat het betekent.

Comments are closed.