Universiteitsbestuur laat Bildungsstreik in Frankfurt door Politie beëindigen

Op maandag 30 november bezetten deelnemers aan de Bildungsstreik op de Universiteit van Frankfurt het zgn Casino, een gebouw met lesruimtes en een grote ontvangsthal op de prestigieuze IG-Farben-Campus. De bezette ruimtes werden drie dagen lang voor politieke workshops en culturele activiteiten gebruikt. Van hieruit werden er ook protestacties op touw gezet.

uni-frankfurt

Of: Hoe men vandaag de dag autonoom kritisch onderwijs praktiseert.

– door Emanuel Kapfinger en Thomas Sablowski, vertaling door arnth, neergeslagen-ogen

Op de derde dag van de bezetting, woensdag 2 december, betrad om circa 18.15h de rector magnificus [Universitäts-Präsident] Müller-Esterl het Casino en vroeg aan de bezetters het gebouw te verlaten, dat anders binnen 10 minuten ontruimd zou worden door de politie, die al met 150 man voor de deur stond. Op het verzoek om een gesprek ging hij niet in, maar verliet de premissen meteen weer.

Ongeveer 200 van de aanwezige bezetters lieten zich niet bang maken door deze ontruimingsaankondiging. Spontaan werd besloten de inhoudelijke activiteiten gewoon te continueren, die ook de reden voor de bezetting geweest waren. Aldus begon ons seminar ‘Idealistischer und sozialistischer Bildungsbegriff in der Kontroverse. Was ist die richtige Alternative zur Ökonomisierung der Bildung?’ in de ontvangsthal van het Casino met een half uur vertraging om 18.30h.

Kort daarop bestormden gehelmde en gepantserde politieagenten het Casino. Ze gingen eerst naar de eerste verdieping en dreven iedereen die ze daar aantroffen naar beneden. Vervolgens drong een politieketen met schilden alle nog in de voorhal aanwezige personen naar buiten. Buiten werd de hoofdingang in een halve cirkel afgeschermd, zodat er niemand meer naar binnen kon.

Ongeveer tien minuten na aanvang van het seminar kwam de politie de hal zelf binnen en omsingelde de studenten. Ze sloten de omringende gordijnen. Daardoor konden de talrijk aanwezige studenten, docenten en journalisten die buiten stonden niet meer volgen wat er binnen gebeurde en zo het politieoptreden controleren. Ettelijke aanwezigen raakten door het onberekenbare optreden van de politie geïrriteerd [wurde es mulmig]. Dat kwam ook doordat er in de hal in het begin maar weinig journalisten aanwezig waren. De enige cameraman werd door de politie behoorlijk in de verdrukking gebracht en in zijn werk gehinderd. Dat zijn in feite maatregelen die tegen de persvrijheid indruisen en voor de politie ongeoorloofd. Gelukkig kwamen er later meer journalisten en filmteams bij. Daarop gaf de politie haar pogingen op om de ontruiming buiten de publieke openbaarheid te houden.

De seminardeelnemers bleven ondanks de bedreigende situatie rustig en vastbesloten. De politie werd naar beste vermogen genegeerd. Omdat in de gegeven omstandigheden — veel lawaai, algemene nervositeit — een discussie onmogelijk was, las Emanuel Kapfinger na zijn referaat een positiebepaling voor die bij de bezetting van de Universiteit van München is opgesteld. Daarop aansluitend las Thomas Sablowski passages uit Marx’ Kapital voor met zijn commentaar.

In de loop van het seminar werden de deelnemers een voor een naar buiten gewerkt. Wie weigerde vrijwillig mee te gaan, werd onder dwang weggesleept. In de foyer werden van iedereen de persoonsgegevens vastgelegd en een videoregistratie gemaakt. Hoewel het aantal seminardeelnemers dus steeds kleiner werd, ontspon zich op het laatst nog een intensieve discussie over de kritiek van de politieke economie.
Het universiteitsbestuur maakt het haar studenten door het inzetten van geweld onmogelijk om een referaat te horen, te bediscussiëren en zich te ontwikkelen. En nota bene in de eigen universiteit, in lesruimtes die de week ervoor door de Commerzbank gebruikt waren ofwel voor regulier onderwijs. Dat regulier onderwijs kan door studenten met normale middelen niet beïnvloed worden en is verplicht. Dat is precies waar het protest zich tegen richt. De kritiek van veel studenten op de onderwijsstaking van vorig semester kan nu omgedraaid worden. Het verwijt was dat de staking de lessen verhinderde. De stakers antwoordden daarop: de lessen die verhinderd worden zijn van buiten opgelegd [fremdbestimmt] en moeten afgeschaft worden. En nu is het dan de rector magnificus die hoogstpersoonlijk zelf een autonome vorm van onderwijs verhindert.

Terwijl de politieactie binnen het gebouw over het algemeen dragelijk verliep, ging het er buiten anders aan toe. Daar hadden zich al snel na de aankomst van de rector talloze medestanders verzameld die leuzen scandeerden en met de bezetters binnen communiceerden, tot de politie de gordijnen sloot. Na de ontruiming begon de politie iedereen te manen het terrein van de IG-Farben-Campus te verlaten. Vervolgens dreven de met schild en slagstok bewapende politierijen het vredelievende blok betogers van de campus af. Daarbij werd er met de slagstokken geslagen en werden er niet-gemuilkorfde honden op hen losgelaten. De studenten werden van hun eigen campus afgeknuppeld!

Van het terrein afgedrongen formeerde zich een spontane demonstratie. Ook hier moesten de studenten politiegeweld ondergaan in de vorm van trappen, slaan en duwen etc. Veel demonstranten liepen verwondingen op, sommige moesten naar het ziekenhuis. In dit brute optreden kon de politie vermoedelijk haar ergernis kwijt dat het in de Casino-hal niet gelukt was de zaken onder controle te houden.
De ontruiming in Frankfurt is er maar een in een lange rij: in de dagen ervoor waren er politieoptredens op universiteiten in Dortmund, Bonn, Düsseldorf, Bochum en Osnabrück. Op 24 november is bij de Hochschulrektorenkonferenz in Leipzig dit gezamenlijk beleid van de universiteiten afgesproken, ook al konden ze het niet op alles eens worden. Het is ook niet de eerste politieinzet op onze universiteit. Het past bij de heersende universiteitspolitiek.

De politieontruiming van het casino en het aangifte doen tegen studenten werden door de rector gemotiveerd op grond van de vastgestelde huisvredebreuk en beschadigingen aan het gebouw. Maar degenen die nu daadwerkelijk in staat van beschuldiging gesteld zijn, kwamen voor het seminar en hebben niets vernield. Basis van de aangifte is niet een of andere beschadiging, maar deelname aan de sit-in, het seminar. Bovendien dreigt het presidium nu ook nog de deelnemende studenten van de universiteit te verwijderen. Allemaal omdat ze zich in hun universiteit het recht niet wilden laten ontzeggen autonoom onderwijs te krijgen.

Een daad van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid wordt bestraft. Hij staat in de traditie van de fabriekbezettingen in Amerika 1936/1937, sit-down strikes waarmee de vakbeweging erkenning en betere lonen van de ondernemers afdwong; van de sit-ins en teach-ins uit de studentenbeweging van 1968; van de blokkades van de atoomwapensopslag door de vredesbeweging aan het begin van de jaren 80; van de blokkade van de Castor-transporten en van de G8-top in Heiligendamm 2007.

uit het Duits vertaald door arnth, (neergeslagen ogen) Origineel aangetroffen: hier en tekst gekopieerd van GlobalInfo.nl
zie verder bildungsstreik ffm