Studentenprotest tegen bezuinigingen op UvA-faculteit

Persbericht van SOS Amsterdam – Studenten protesteren vandaag voor het maagdenhuis tegen bezuinigingen op de kwaliteit van onderwijs op de faculteit maatschappij- en gedragswetenschappen van de UvA. De studenten spijkeren symbolisch een lijst met eisen op de deur van het maagdenhuis.

 

Filmpje van de actie:

Bericht op de website van SOS Amsterdam

De afgelopen weken is duidelijk geworden dat de faculteit kampt met een tekort van bijna drie miljoen, waarvan in ieder geval een half miljoen in 2011 bezuinigd moet worden. Dit tekort is het gevolg van onder andere mismanagement, het invoeren van een nieuw rekenmodel door het management van de UvA en structurele onderinvestering in het onderwijs vanuit Den Haag. De studenten vrezen dat het tekort ten koste van de kwaliteit van het onderwijs zal gaan.

De studenten vinden dat, aangezien zij het tekort niet hebben veroorzaakt, zij ook niet onder de oplossing ervan moeten lijden. Zij eisen dat het tekort dat aan het college sociale wetenschappen is ontstaan, niet opgevangen wordt door werkgroepen nog verder te vergroten, keuzeruimte te beperken, onderzoekstijd voor docenten te korten of het aantal contacturen te verminderen. Daarnaast wijzen zij op de op de faculteit aanwezige reserve van 6 miljoen, die echter achter slot en grendel ligt in verband met een prestigeproject van de UvA-directie.

Aangezien er eind januari besloten zal worden over de precieze inhoud van de maatregelen om het tekort in te perken, vonden de studenten het juist nu tijd om van zich te laten horen: “Op deze manier laten we voor het besluit is genomen horen wat studenten niet acceptabel vinden.” Een andere student vult aan: “Juist discussie over de lesstof tussen docenten en studenten in de werkgroepen is onmisbaar in mijn studie. Dit is geen luxe maar een noodzaak.”

10 thoughts on “Studentenprotest tegen bezuinigingen op UvA-faculteit

  1. Succes met jullie gerechtvaardigde strijd!

  2. hey,

    dit is het probleem met persberichten (letterlijk kopieren). We waren inderdaad van plan om onze eisen in de deur te spijkeren maar daar stonden drie erg brede security-lui voor, en door de bijna-sneeuwstorm viel de opkomst tegen (rond de 25) waardoor we het niet het juiste moment vonden en ook de kracht niet hadden om tegen de security in te gaan.

    Er komt snel een bericht op sosamsterdam.wordpress.com

Comments are closed.