Solidariteitshongerstaking op het Plein in Den Haag – KSU doet mee

Op donderdag 16 mei begint er een tweedaagse solidariteitshongerstaking op het Plein in Den Haag, om steun te betuigen aan de honger- en dorststakers in detentiecentrum Rotterdam. We vestigen de aandacht op het asielbeleid dat erop gericht is vluchtelingen uit te sluiten van de samenleving en we roepen de regering op het beleid nú te veranderen. Een goed asielbeleid garandeert dat mensen in nood veiligheid en een toekomst wordt geboden.

Meld je aan op Facebook:  https://www.facebook.com/events/469848843092456/. En zie no-border.nl voor updates.

Momenteel ligt er een dorststaker in het ziekenhuis; zijn situatie is erg slecht. Onze gedachten gaan uit naar hem en naar de 23 hongerstakers die, ondanks de repressie die detentiecentrum Rotterdam toepast om de staking te breken, doorgaan met hun protest tegen het onmenselijke asielbeleid. De vluchtelingen die in hongerstaking zijn eisen vrijheid en bescherming en ze willen niet meer als crimineel behandeld worden. Wij zijn solidair met hen en ondersteunen hun eisen.

Asielbeleid, oprotbeleid

Vluchtelingen hebben recht op bescherming en veiligheid. Zij willen in Nederland een veilig bestaan opbouwen, nadat zij zijn gevlucht voor oorlog, honger, vervolging of andere levensbedreigende situaties.

De Nederlandse overheid heeft daar lak aan. Asielverzoeken worden massaal afgewezen, ongeacht de verhalen van vluchtelingen; iedere dag worden er vluchtelingen ‘geklinkerd’, op straat gezet. Zonder recht op onderdak, werk of zorg, moeten zij bedelen voor hun eten en zien te overleven op straat. Ze moeten vluchten voor de politie die met willekeurige ID-controles ongedocumenteerden oppakken, om zo aan hun “illegalenquotum” te voldoen. Zo’n 10.000 vluchtelingen per jaar worden opgesloten in speciaal voor hen gebouwde gevangenissen. Dit is onmenselijk, dit is onacceptabel. Nu vluchtelingen zelf in opstand komen om hun fundamentele rechten op te eisen, is het aan de rest van de samenleving, mensen met en zonder papieren, om hen daarin te steunen op alle mogelijke manieren.

Repressie detentiecentrum

Op woensdag 1 mei zijn in detentiecentrum Schiphol twintig vluchtelingen in hongerstaking gegaan. Bewakers onderdrukten het protest op schandalige wijze door de hongerstakers in isolatiecellen te stoppen. Op maandag 6 mei gingen er meer dan honderd vluchtelingen in hongerstaking in detentiecentrum Rotterdam. Een dag later gingen vijftig vrouwen in detentiecentrum Brugge (België) in hongerstaking.

In Rotterdam paste de directie nog hardere pressiemiddelen toe dan in Schiphol. Zo werd de dorststakende leider van een groep hongerstakers, Sayam Nessar, donderdagnacht uit de groep gehaald en in een afdeling met lege cellen gestopt. De groep werd gedreigd met isoleercellen, waarna een groot deel de honger- en dorststaking opgaf. Nessar werd ‘s nachts wakker gehouden en in een ijskoude cel gestopt. Dinsdag won hij een rechtszaak, waarin is bepaald dat hij onterecht was vastgezet. Hij is nu gelukkig vrij.

Maar de rest van de vluchtelingen nog niet. We blijven hun roep om vrijheid ondersteunen en we roepen de regering op om het asielbeleid zodanig te veranderen, zodat het eindelijk vluchtelingen een veilige plek in Nederland gaat bieden.

Arrogantie overheid

De regering heeft zich tot nu toe bot en arrogant opgesteld naar de hongerstakers. In het begin reageerde ze niet eens op de eisen van de vluchtelingen. Een Kamerlid van de VVD ging zelfs zo ver om te verklaren dat de hongerstakers “de regering in gijzeling namen” met hun protest. Maar wie wordt er nu echt in gijzeling genomen? Wie wordt elke kans op bestaan ontnomen? Wie wordt er onderdrukt door de Nederlandse staat? Wie wordt er opgejaagd door de politie? Wie wordt er tot 18 maanden opgesloten, zonder dat ook maar iemand de opgeslotenen kan vertellen wanneer ze weer vrijkomen? Wie wordt elke waardigheid en autonomie afgenomen? Dat zijn de vluchtelingen. Zij worden behandeld als uitschot en zij zijn daar nu moedig tegen in verweer gekomen.

Laat je steun zien aan de vluchtelingen! Kom naar het Plein in Den Haag op donderdag 16 en vrijdag 17 mei, tussen 10:00 en 21:00. Ook als je niet meedoet met de solidariteitshongerstaking ben je van harte welkom om de actie te ondersteunen!