Scholieren staken tegen Ophokuren 1040 urennorm

  • Grote onrust onder scholieren door het hele land over nieuwe wet
  • LAKS roept op tot staking op 21 december


Amsterdam, 8 december 2011- Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) roept alle scholieren op om te staken op 21 december.

Het volkomen onverwacht ophogen van het aantal lesuren heeft tot veel onrust onder scholieren geleid omdat de nieuwe wet op de onderwijstijd zal leiden tot meer ophokuren. De Eerste Kamer kan dit onverstandige besluit van de coalitiepartijen nog tegenhouden. Het LAKS vraagt alle scholieren in Nederland om op de stakingsdag niet naar school te gaan en samen te protesteren tegen de nieuwe wet die zorgt voor minder onderwijs en meer ophokuren.

“Het is onbegrijpelijk dat de Tweede Kamer instemt met een urennorm die niet haalbaar is, waardoor scholieren zinloze uren op school moeten uitzitten. Deze wet is de uitkomst van een belachelijke politieke deal,” aldus Chanine Drijver, voorzitter van het LAKS. Ze vervolgt: “Scholieren in heel Nederland maken zich zorgen over meer lesuren waarin ze niets leren. Inzet van de staking is een wet waarin wordt gegarandeerd dat ophokuren niet meer voorkomen. Daarvoor moet de Eerste Kamer het wetsvoorstel met een urennorm van 1040 verwerpen.”

21 december 14:00 uur op de Dam
Het LAKS organiseert de algemene staking op 21 december 2011. De demonstratie op de Dam in Amsterdam begint om 14:00 uur; het programma zal aansprekend en gevarieerd zijn en tot 16:00 uur duren. Scholieren, ouders en leraren zijn welkom om hun geluid te laten horen. De laatste informatie over de demonstratie zal te vinden zijn op http://www.laks.nl.

Oproep aan schoolbesturen en leraren
Het LAKS roept alle schoolbesturen van Nederland op om hun scholieren gelegenheid te geven om naar Amsterdam af te reizen.

——–
Achtergrond:

Meer over ophokuren
Ophokuren tellen mee als lesuren terwijl er geen lessen gegeven worden. Scholen roosteren deze uren in om aan de urennorm te voldoen die de minister de scholen oplegt. Scholen hebben geen geld om voor al deze uren docenten aan te nemen. In de praktijk komt het nu al voor dat de conciërge wordt ingezet om deze lesuren te vullen.

In 2007 kwamen ruim 20.000 scholieren in actie tegen de ophokuren. Naar aanleiding hiervan is Commissie Cornielje een onderzoek gestart, waaruit als belangrijkste advies een norm van 1000 lesuren per jaar naar voren is gekomen. Deze haalbare norm heeft de minister overgenomen in haar wetsvoorstel. Het gehele onderwijsveld reageerde dan ook geschokt op het plotselinge voorstel van het Tweede Kamerlid Beertema om deze urennorm in het wetsvoorstel aan te passen tot 1040 uur. Om voor het gehele wetsvoorstel genoeg stemmen te krijgen in de Tweede Kamer heeft de minister de 1000-urennorm als wisselgeld gebruikt.

Is het LAKS tegen meer lesuren?
Chanine Drijver, voorzitter: “Wij zijn niet tegen meer uren les, wij willen gewoon zinvolle lessen. Met een echte docent voor de klas. Als de school ons 1040 zinvolle lesuren kan garanderen, graag. Maar met de huidige middelen is dit onhaalbaar!”

Bericht van: http://www.laks.nl/nieuws/nieuwsbericht/scholieren_staken_tegen_ophokuren/

1,332 thoughts on “Scholieren staken tegen Ophokuren 1040 urennorm

  1. Pingback: Individuele toets SMR by adeleeuw - Pearltrees

Comments are closed.