"Natuur- en Sterrenkunde dreigt met staking"

Van de online universiteitskrant dub.uu.nl:

Zo’n tweehonderd hoogleraren, medewerkers en studenten Natuur- en Sterrenkunde hebben het college van bestuur maandagochtend gevraagd om minder bezuinigingen op hun departement. Ook eisen zij de onmiddellijke terugkeer van Casper Erkelens als departementshoofd. Zo niet, dan volgen acties, mogelijk zelfs een staking.

“Leuk hoor, zo’n uitje met het hele departement.” De sfeer in het lange lint demonstranten was goed. Maar de ondertoon van de actie van het complete departement Natuur- en Sterrenkunde was op de eerste werkdag van het nieuwe jaar duidelijk minder vrolijk. Onder grimmig stilzwijgen van de demonstranten namen collegevoorzitter Yvonne van Rooy en rector-magnificus Hans Stoof de petitie van de fysici in ontvangst.

Voornaamste aanleiding voor de ochtendlijke wandeling van het Minnaertgebouw naar het Bestuursgebouw vormden de in de ogen van de demonstranten onevenredige bezuinigingen op hun departement. Maar de druppel die de emmer deed overlopen, was de schorsing kort voor Kerstmis van departementshoofd Casper Erkelens. Dit vanwege zijn weigering om het visiedocument van interim-decaan Van Ree te ondertekenen.

In hun petitie eisen de actievoerders een drastische vermindering van de bezuinigingen bij het departement Natuur- en Sterrenkunde, waaraan het departement bovendien zelf invulling dient te kunnen geven. Ook vragen zij om de schorsing van Erkelens met terugwerkende kracht tot 1 januari ongedaan te maken. Zo niet, dan volgen verdergaande en bredere acties.

In een eerste reactie op de door Nobelprijswinnaar Gerard ‘t Hooft aangeboden petitie beloofde Van Rooy dat de bezwaren van de natuur- en sterrenkundigen serieus zullen worden genomen. Al vanmiddag zal de net aangetreden decaan Gerrit van Meer bij het departement op bezoek gaan voor overleg. En passant riep Van Rooy alle aanwezigen op om met evenveel enthousiasme op 21 januari in Den Haag te komen demonstreren tegen de bezuinigingen van het kabinet-Rutte.

In een korte toelichting op de eisen van de fysici zegt hoogleraar gecondenseerde materie Alfons van Blaaderen dat de maat wat betreft hem en zijn collega’s vol is. “Wij hebben de nieuwe decaan kort voor Kerstmis aan de hand van cijfers laten zien dat de bezuinigingen op ons departement onevenredig hoog zijn. We accepteren de afbraak van N&S in Utrecht door het bestuur niet langer.”

Op de vraag naar de aard van eventueel verdergaande acties, zegt Van Blaaderen dat daarover nog nader zal worden overlegd. Wanneer niet aan de eisen in de petitie wordt tegemoet gekomen, sluit hij echter zelfs een staking van de medewerkers niet uit.

EH