Massale onderwijsstaking tegen bezuinigingen op passend onderwijs

Vele media spraken over de grootste onderwijsstaking ooit met zeker 50.000 stakers die zich dinsdag 6 maart verzamelden in Amsterdam Arena om te protesteren tegen de geplande rigoureuze bezuinigingen in het passend onderwijs. Op tenminste 3.362 scholen staakten er één of meerdere personeelsleden en 1.737 scholen sloten haar deuren. De bonden waren niet verrast over de massale opkomst, de actiebereidheid is enorm om deze onnodige bezuinigingen te stoppen; bezuinigingen die de onderwijskwaliteit sterk aantasten en kinderen extra begeleiding ontnemen die zij hard nodig hebben.

Ondanks de overduidelijke tegenstem die gevormd is, wijkt Marja van Bijsterveld tot nu toe niet van haar plannen af. Dat van Bijsterveldt beseft dat de bezuiniging van 300 miljoen ‘pijn’ zal doen en VVD-kamerlid Elias spreekt over ‘demagogische vakbondnonsens’, getuigt volgens AOb-voorzitter W. Dresscher van het bagatelliseren van de betreffende bezuinigingen. In een opinie-artikel in NRC Handelsblad haalt hij onder andere de situatie van de St. Mattheusschool in Rotterdam aan. Een school voor zeer moeilijk lerende(waaronder veel autistische) kinderen waar het budget met 20% zal worden geschrapt, waardoor 15 personeelsleden op een groep van 198 kinderen hun baan zullen verliezen. Daarbij wordt ook het ‘rugzakje’, een budget per leerling, afgeschaft. Door dit soort maatregelen krijgt passend onderwijs te maken met kwaliteitsverlies, grotere groepen leerlingen en langere wachtlijsten.

Marja van Bijsterveldt stelt dat ze de maatregelen moét realiseren. Naast de discussie die men kan voeren of bezuinigingen überhaupt móeten, is men in het passend onderwijs enkel aan het schuiven met bedragen. Het schrappen van 300 miljoen voor zorgleerlingen wordt uiteindelijk geheel verplaatst naar de door de regering bedachte prestatiebeloningen. Een keuze die door vele onderwijsorganisaties is bekritiseerd, maar waar het kabinet geen oren naar heeft.

Zolang het kabinet vasthoudt aan haar standpunt, zullen nieuwe acties volgens de onderwijsbonden niet uitblijven.

Lees hele berichten op:  Stakers op ruim 3.300 scholen, meer dan 1.700 dicht, Staking een signaal dat de politiek niet kan negeren, AOb-voorzitter Walter Dresscher: als kabinet bij standpunt blijft, nieuwe acties en Walter Dresscher in NRC: Bezuinig niet op kwetsbare kinderen