Leidse Universitaire panden gekraakt tegen woningnood studenten

Door de opgedroogde doorstroming binnen het Leidse kamerbestand, met jarenlange wachtlijsten als gevolg, en het groeiende tekort aan zelfstandige en betaalbare huisvesting, vissen nieuwkomers ieder jaar weer achter het net. Uit protest tegen deze verontrustende gang van zaken heeft een groep dringend woningzoekenden een rijtje woonhuizen aan de Sterrenwachtlaan betrokken.

Eigenaar van de panden, de Universiteit Leiden, is sinds jaren in onderhandeling met architecten en projectontwikkelaars om een grootscheeps plan uit te werken voor de realisatie van luxe appartementen op het Sterrenwacht terrein, tot en met de bouwvergunningfase. De universiteit zal de te ontwikkelen woningen niet zelf realiseren en verkopen, maar wilt het plan in zijn geheel aan een ontwikkelaar/aannemer -of een combinatie hiervan- verkopen.

http://organisatie.leidenuniv.nl/vastgoed/projecten/project-sterrewachtl…

De uit dit project te behalen winst, waarvan de eerste poging reeds jaren terug mislukte, zou o.a. in de kosten voor renovatie van de naastgelegen Leidse Sterrewacht voorzien, die inmiddels een grondige renovatie heeft ondergaan en sinds vorig jaar weer in gebruik is bij de Universiteit en de Werkgroep Leidse Sterrewacht. Wij willen erop wijzen dat de uitverkoop van publieke voorzieningen een onomkeerbaar proces is.

Wij vinden het stuitend dat een doorgaans ‘student gezind’ instituut als de Universiteit Leiden prima bewoonbare panden ten minste vijf jaar leeg laat staan, terwijl ieder jaar honderden woningzoekende studenten in een klimaat van kamernood het bos in worden gestuurd (o.a. als gevolg van het uitbreiden van de universiteit). We hebben aanwijzingen om aan te mogen nemen dat er in al die jaren niet of nauwelijks activiteit in de panden heeft plaatsgevonden. Met deze actie willen wij de voortschrijdende woningnood onder studenten aan de ‘kraak’ stellen en trachten een positieve prikkel aan de Academiewijk te leveren.

Alle betrokken panden zullen onderdak gaan bieden aan meerdere dakloze studenten en werkende woningzoekenden. De situatie van een van de vandaag gehuisveste studenten, die bij uitblijven van een onderkomen letterlijk ’s nachts op straat heeft doorgebracht, is tekenend voor de ernstige vormen die de kamernood in Leiden aan kan nemen. Naast het rijtje woonhuizen hebben wij ook het transformatorgebouwtje, dat de 5e Binnenvestgracht overkluist, in gebruik genomen. Hiervoor blijkt in de concept-nieuwbouwplannen geen ruimte meer en wacht dus sloop. De achterkant van dit gebouwtje, uitkijkend over de Witte Singel, herbergt een kas met ruime lichtinval. Hier willen wij o.a. volgens de principes van permacultuur gifvrije groenten verbouwen en ecologische kookworkshops organiseren.

Via indymedia.nl