KSU solidair met stakende TNT-ers

Stakende TNT-er: "Wij zijn niet overcompleet - wij worden ingeruild voor lage-loners en uitzendkrachten."

Afgelopen dinsdag 16 november werd er bij TNT 24 uur gestaakt. Ook werd er een grote manifestatie gehouden bij het hoofdkantoor van TNT Productie in Den Haag, waar rond de achtduizend postmedewerkers demonstreerden tegen de reorganisatieplannen van het postbedrijf. KSU steunt de stakende TNT-ers en was bij de manifestatie onder het motto “1 wereld, 1 strijd: mensen boven winsten!”

Als gevolg van de reorganisatieplannen zouden elfduizend postbodes hun baan verliezen. Voor 3100 van hen is volgens het postbedrijf gedwongen ontslag niet te voorkomen. Dit terwijl de Productiedivisie waaronder de postbodes vallen, in 2009 nog een geschatte winst van 488 miljoen euro maakte en daarmee het meest lucratieve onderdeel van TNT is. Desondanks worden alle postbodes met een contract van 25 uur of meer door TNT ontslagen en ingeruild voor goedkopere, flexibele oproepkrachten om de winsten verder op te schroeven.

Logisch dus dat de TNT-ers boos zijn en op de manifestatie dinsdag een grote actiebereidheid toonden. Het blijft dan ook niet bij deze actie. Abvakabo FNV-voorzitter Edith Snoey: “Om TNT Post verder onder druk te zetten, zullen we ook volgende week staken. En dan niet 24, maar 48 uur.” Deze staking zal volgende week op 25 en 26 november plaatsvinden. Wat willen de bonden hier eigenlijk mee bereiken? Hun eis is meer inzet van TNT om het aantal gedwongen ontslagen te beperken. Maar zoals Peter Storm in zijn verslag van de manifestatie schrijft: “Dat is te weinig, te terughoudend, als eis. Géén gedwongen ontslagen zou deel van de stakingsinzet dienen te zijn. Minder dan dat volstaat niet, en doet aan de vandaag gebleken inzet van stakers geen recht.”

Voor meer achtergrond, zie de verhelderende uitzending van Zembla: Einde van de postbode.

451 thoughts on “KSU solidair met stakende TNT-ers

  1. Uitstekend!
    Laat dit het begin zijn van een nog veel bredere samenwerking!

Comments are closed.