KSU Nieuwsbrief 17 november

 

Engels studentenprotest tegen onderwijsbezuinigingen, 10 november 2010.

Engels studentenprotest tegen onderwijsbezuinigingen, 10 november 2010.

 

In deze nieuwsbrief:

  • Nederlandse hoger-onderwijsplannen
  • Studentenbonden
  • Onze acties (en jouw acties)
  • Internationaal

Schrijf je hier in voor het ontvangen van deze tweewekelijkse nieuwsbrief.

___________________________________________________

Lees de volledige nieuwsbrief in pdf

Nederlandse hoger-onderwijsplannen
Terwijl de topsalarissen in het hoger onderwijs ook dit jaar weer zijn gestegen, zal de gigantische bezuinigingsoperatie van 18 miljard euro per jaar die het kabinet Rutte-I wil doorvoeren zowel docent als student raken. Een greep uit de maatregelen:

  • > 1 jaar studievertraging? = Collegegeld + €3000. Als studenten, om welke reden dan ook, meer dan een jaar uitloop in hun studie hebben, wordt hun collegegeld met 3.000 euro verhoogd naar minimaal 4.700 euro.
  • > 1 jaar studievertraging = Geen OV. Daarnaast wordt dan ook je OV-kaart afgenomen, wat betekent dat je zelf voor je reiskosten kan opdraaien als je niet in de stad woont waar je studeert of stage loopt in een andere stad. Dit zou ingaan vanaf 1 september 2012.
  • Master volgen = geen studiefinanciering. De studiefinanciering voor de masterfase van je studie zal worden afgeschaft. Dit is niets anders dan een belasting op ambitie. Deze maatregel zou in het collegejaar 2011/2012 worden ingevoerd.

Studentenbonden
Studentenorganisaties reageerden door een petitie op te zetten genaamd Minimaal Nominaal, die al binnen een week 65.000 keer ondertekend was. De landelijke studenten vakbond LSVb voert momenteel een informatieweek om studenten te informeren en te laten debatteren over de kabinetsplannen, in het kader waarvan aankomende donderdag 18 november de Utrechtse studentenbond USF een debat- en meedenkavond in Utrecht organiseert. Een goed begin van een tegencampagne (hoewel de petitie wat zwak geformuleerd is), maar meer actie is ongetwijfeld nodig om plannen tegen te kunnen houden. Het is een keuze tussen aanpassing aan de veranderingen of ze tegenhouden met acties. Niet alleen voor ons eigen budget, maar ook voor volgende generaties studenten. Hoe studentenbonden hiermee omgaan, is een vraag waarvan we het antwoord liever niet afwachten.

Onze acties (en jouw acties)
Op de Open Actievergadering, 23 oktober, leggen we uit waarom we denken dat actie nodig en legitiem is, kan lonen, en er momenteel niet te vroeg mee begonnen kan worden. We nodigen iedereen uit om op deze avond mee te brainstormen over wat we vanuit Utrecht als studenten kunnen doen. Bij welke al bestaande actie-initiatieven kunnen we ons misschien aansluiten? Welke eigen acties zouden we kunnen ondernemen? Waar focusen we ons op? Je hoeft geen lid te zijn van KSU (of een andere organisatie) om hiernaartoe te komen, een goed idee voor te dragen, genoeg mensen te vinden die eraan meedoen en het uit te voeren (zie bijvoorbeeld het spontane protest van de cultuurstudenten in Den Haag begin oktober).

Een eigen onafhankelijke informatievoorziening, is alvast onze eigen bijdrage: onze derde uitgave van KrantjeBoord zal begin december zowel online te vinden zijn als in papier op de Universiteit; houd de lege Ublad-schappen weer in de gaten! Bovendien beginnen we in februari weer een eigen onderzoekscursus in samenwerking met enkele docenten, ditmaal over de werking en organisatie van de universiteit in al haar facetten. Inschrijvingen zijn vanaf volgende week online mogelijk op onze site.

Internationaal
Van Indonesië tot in de VS vonden grote studentenacties plaats in het kader van de Global Wave of Action for Education, die nog steeds gaande is (zie het idee achter deze actietsunami en de reportages van de acties). Engeland viel qua actiebereidheid afgelopen week misschien wel het meeste op; meer dan 50.000 studenten gingen 10 november uit protest tegen megabezuinigingen (40%!) en collegegeldverhogingen de straat op, waarbij onverwacht ook het hoofdkwartier van de conservatieven werd aangevallen (zie onze berichten erover: 1, 2). Helaas komen, zoals te verwachten, al berichten binnen dat het protest wordt zwartgemaakt door de media als een geweldadig en crimineel evenement. Een petitie is inmiddels opgezet (en ondertekend door mensen als Naomi Klein en andere ‘prominenten’) tegen deze criminalisering en smaad van een legitieme demonstratie. Teken deze petitie hier. Houd bovendien 17 november hier het nieuws in de gaten wil je meer weten over de acties die wereldwijd gepland staan als deel van de Global Day of Action for Education.