Grafrede hoger onderwijs

Deze grafrede voor het hoger onderwijs werd op zaterdag 26 maart tijdens een actie van Studenten Actie Comité Utrecht op de Uithof (gedeeltelijk) voorgedragen, voordat de security intervenieerde tijdens de lunch van alumni in het Educatorium:

Geachte aanwezigen,
Wij zijn hier allen bij eengekomen om de tenaarde stellen van het hoger onderwijs bij te wonen. Het hoger onderwijs is in zijn basis reincarnatie tot leven gekomen door de Hoger Onderwijswet van 1876, en heeft sindsdien miljoenen studenten geholpen op het pad van kennisverwerving en levenservaring.
Studenten, die als jongeren de opleiding ingingen en meestal als volwassen burgers het instituut verlaten.
Rijk aan ervaringen, rijk aan kennis, zij hebben dit kleine landje op de kaart gezet door het doortrekken van de goede oude VOC metaliteit.
Maar genoeg over het ontstaan en het leven van het hoger onderwijs laten wij zijn lijdensweg eens bekijken.. Als eerste was er de bezuinig van 360 miljoen op het hoger onderwijs die bij monde van Joop Kessels werd afgekeurd en verworpen toen wij elkaar toevallig zagen… Deze oneerlijkheid van de heer Kessels heeft deze dolkstoot in het hart van het hoger onderwijs nog eens doen omdraaien.
Waarom wij weten dat Joop oneerlijk geweest is? Verleden maand voerden de Vereniging van Universiteiten, bestaande uit de voorzitters van CvB’s, al een lobby in Den Haag, met als doel de boete die de universiteit zou krijgen voor elke student die langer studeert dan ‘de bedoeling is’, óók op de studenten af te wentelen, dus bovenop de boete van 3000 euro die de studenten toch al zelf al zouden moeten betalen. Diezelfde kliek heeft nu, na een vergadering in een vijfsterrenhotel in Parijs, een aantal dingen voorgesteld die de situatie voor de studenten nog moeilijker en onrechtvaardiger maakt dan zij al is. Deze voorstellen zijn onder andere:
 • algehele afschaffing van de studiebeurs
 • een studentenstop (vanaf 2012 niet één student er meer bij)
 • en een fors hoger collegegeld voor een groot aantal studenten
Dit zelfde College van Bestuur beweert ondertussen glashard aan de kant van de studenten te staan, en ‘bewijst’ dat door te wijzen op de oproep aan de studenten en docenten om naar de demonstratie in Den Haag van 21 januari jongst leden te gaan. Wat een hart voor het onderwijs! Natuurlijk wil geen enkele leiding van een organisatie dat ze minder geld krijgen: dat maakt hun werk moeilijker. Natuurlijk is het CvB, op hun manier, tegen de bezuinigingen. Maar in plaats van de eigen invloed te gebruiken om actief druk op Den Haag te zetten om dit onzinnige en vernietigende beleid niet door te voeren, maakt het CvB het zich gemakkelijk en valt de studenten, die immers maar studenten zijn, ook van deze kant nog aan! Dit alles zogenaamd in het belang van het onderwijs.
Het ontbreekt de leiding van de universiteit aan moed en wil om druk te zetten op Den Haag,, zelfs bij bezuinigingen die zo fors zijn als de ronde van dit jaar. Hieruit blijkt, dat zij de visie(loosheid) van de regering delen! Dit CvB staat nergens voor, en vecht nergens voor. Een waar bestuurder zegt: met deze kaalslag is de universiteit niet te besturen, zoals een generaal moet weigeren zijn soldaten met één geweer per drie man naar het front te sturen, — laat staan dat hij verwacht voor de kerst weer thuis te zijn.
Dit gebrek aan geld is niet ten uiting gekomen bij de Universiteiten in nederland, laat staan de Universiteit van Utrecht;
een nieuw gebouw van 48 miljoen, dure lazers die van de uithof naar de dom stralen, hele managment lagen die meer verdienen dan de balkenende norm en niet te vergeten heel veel onbelangrijke maar dure feestjes…zoals diegene waar u nu van meesnoept.
Bedenk u goed dat u nu haar vlees eet en het hoger onderwijs uw bloed wel kon drinken, maar nu is het te laat, zijn strijd is gestreden.. het onderwijs zal alleen maar toegankelijk zijn voor diegene die het geluk hebben gehad in welgestelde omgevingen te worden geboren of diegene die geen probleem ziet in het hebben van een 20 urige bijbaan en dan nog een mogelijke studieschuld van meer dan 80.000 euro..
maar laten wij niet te lang stilstaan bij de doodsstrijd die gevoerd is..owh geliefd hoger onderwijs
Je ligt hier nu, zo in het donker zo diep, zo stil en roerloos, terwijl je ooit onze zielen verlichtte met je enthousiaste verhalen, over atomen, moleculen en de grootsheid en het mysterie van de cosmos, over het determineren van alles dat leeft, over sinus, cosinus en pi, over het lymfestelsel en onze neocortex, over onze eigen en vreemde talen en culturen en over de cruciale punten in onze gedeelde geschiedenis, die ons hebben gemaakt tot wat wij zijn en ons hebben gebracht naar dit punt in de tijd op deze plek, in deze situatie. Jij bracht onze geesten vaak naar plekken, waarvan wij niet eens hadden kunnen vermoeden dat ze bestonden. Onze hartelijke dank voor al dat moois, oh lieve vriend.
Door je overlijden laat je nu én in de toekomst vélen achter, die op termijn misschien weer zullen denken dat de aarde plat is en in naderende tijden van schaarste en machteloosheid snel weer zullen grijpen naar geweld of geloof in het bovennatuurlijke. Zij zullen hun lijden wellicht pogen te verzachten of verdringen door daden van algehele wanhoop, angst voor ‘de ander’, maar vooral: door onwetendheid.
Lieve vriend, jij was er altijd voor iedereen, wilde alles delen, zag een wereld voor je waarin iedereen rijk van geest, helder van begrip en diep van inzicht zou zijn en waar ons handelen als mensen gefundeerd zou zijn op een goed begrip van de werking én de breekbaarheid van onze wondere wereld en medemens.
Nu kennis weer verloren zal gaan en een collectieve domheid langzaam toe zal slaan, betreden wij gezamenlijk een nieuw soort middeleeuwen. Juist in een periode waarin denken voor de korte termijn weer helemaal terug is van weggeweest, betuigen wij jou de laatste eer; je dood zal niet snel worden vergeten … althans, niet door degenen die jou hebben mogen kennen.
Je wordt nu al gemist door ons allen,
oh lief hoger onderwijs.
Namens zijn nabestaande… een collectief van boze studenten zullen wij strijden om de nagedachtenis in ere te houden wij zullen niet stoppen voor alle bezuinigingen worden omgeboden naar investeringen in het onderwijs!
LEVE HET ONDERWIJS
ipsa scientia potestas est!
(kennis is macht)

343 thoughts on “Grafrede hoger onderwijs

 1. Ik weet niet zo goed waar ik het beste mijn reactie kan neerschrijven, maar deze plaats lijkt me niet de slechtste.

  Tot nu toe heeft de Kritische Studenten Utrecht geen reclame gemaakt voor de demonstratie van 12 april in Den Haag. Is dat toeval of is dat een bewuste keuze?
  Als dat een bewuste keuze is dan kan ik jullie, in alle bescheidenheid, misschien een beetje op weg helpen
  Het gaat hierom: de beweging van de studenten in verzet tegen de maatregelen tegen de regering is naar mijn bescheiden mening over haar hoogtepunt heen is. De spirit is er een beetje uit. Dat is heel normaal na zo’n lange periode van mobilisatie en verzet.
  Dan is het moment gekomen om je krachten te sparen en te beseffen dat er altijd een nieuwe gelegenheid komt om de zaak weer in gang te zetten. Het is nu beter om voorlopig even te stoppen en er tijdelijk een punt achter te zetten. De demonstratie van 12 april in Den Haag zal waarschijnlijk een moment zijn waarop de beweging ‘ten grave’ wordt gedragen. Mijn advies is dan ook: doe een oproep aan ‘iedereen’ om
  wel heen te gaan, maar doe niet mee met de officiële demonstratie en loop niet achter al die politieke partijen/organisaties aan, die zich zogenaamd solidair verklaren met de studenten.
  Organiseer met zoveel mogelijk mensen, die uit het hele land naar Den Haag komen, (studenten, scholieren, leraren en anderen) een aparte bijeenkomst (in de Hogeschool Den Haag b.v.) en probeer daar gezamenlijk de lessen te trekken van de beweging zoals die tot nu toe verlopen is. En probeer vooral de vraag te beantwoorden: hoe verder en wanneer is het beste moment op het ‘verzet’ weer op te nemen. Maar laat je vooral niet in de val lokken van een eventuele steun van de (jongerenorganisaties van de) politieke partijen, want als puntje bij paaltje komt, dan kan je toch niet van ze op aan.
  Hier steunen ze zogenaamd de studenten en in Haarlem laat de wethouder van zomaar een willekeurige partij, de SP, tegelijkertijd 650 thuiswerkers in de zorg de de straat op zetten, of ze moeten 20 % van hun loon inleveren.

  Ik hoop dat jullie deze reactie serieus nemen of duidelijk publiceren of zelf onder elkaar te rade gaan of dit een waardevolle optie is om overdenken en met elkaar te bediscussiëren

  Als jullie het op prijs stellen kan ik eventueel ook komen om mijn standpunt naar voren te brengen.

Comments are closed.