Global Democracy Statement, Occupy Den Haag, Occupy Brussels

On 15th October 2011, united in our diversity, united for global change, we demand global democracy: global governance by the people, for the people. Inspired by our sisters and brothers in Tunis, Cairo, Bengazi, Daraa, Palestine-Israel, Spain and Greece, we too call for a regime change: a global regime change. We will not come to global institutions, hat in hand, begging for policy change. In the words of Vandana Shiva, the Indian activist, today we demand replacing the G8 with the whole of humanity – the G 7,000,000,000. These are our global Mubarak, our global Assad, our global Gaddafi: the IMF, the WTO, global markets, multinational banks, the G8G20, the European Central Bank, the UN Security Council, the World Bank, the Basel Committee on bank regulations and other undemocratic international institutions. Like Mubarak and Assad, these institutions must not be allowed to run people’s lives without their consent. We are all born equal, rich or poor, woman or man. Every African and Asian is equal to every European and American. Our global institutions must reflect this, or be overturned. Today, like the Mexican Zapatistas, we say “Ya basta! Aqui el pueblo manda y el gobierno obedece”: Enough! Here the people command and global institutions obey! Like the Spanish Tommalaplaza we say “Democracia Real Ya”: True global democracy now!” Today we call the citizens of the world: let us globalize Tahrir Square! Let us globalise Puerta del Sol!

Meer info:

http://dutchrevolution.blogspot.com/2011/09/15-o-first-activity-march-to.html.
http://15october.net/

Check hier de hele (inspirerende) uitzending van Democracy Now! van gisteren.

Lees hier ook een overzicht en analyse van deze nieuwe beweging op globalinfo.nl: 15 oktober: Alles bezetten (occupy everything)!.

UPDATE 11-10: http://www.globalinfo.nl/Nieuws/tussenupdate-zaterdag-alles-bezetten.html

Hier onder volgt meer info over Occupy Amsterdam, Den Haag en Utrecht.

Occupy Amsterdam

WEBSITE: http://www.occupyamsterdam.nl/
CHAT: http://www.occupyamsterdam.nl/irc/
LIVESTREAM: http://www.livestream.com/occupyamsterdam
FACEBOOK: http://www.facebook.com/groups/122913461146459/
TWITTER: http://twitter.com/occupyamsterdam

ONTSTAAN
We zagen eerder de #occupywallstreet demonstraties ontstaan op 17 September. Zij demonstreren voor vrijheid en gelijkheid voor iedereen en kijken daarbij naar Wall Street. Iedereen dient niet alleen een eerlijke toegang te krijgen in de rijkdommen van de wereld, maar ook een gelijk beslissingsrecht te hebben. Niet slechts enkelen!
Het kiezen van vertegenwoordigers die hun afspraken niet nakomen is GEEN democratie. Een land dat staatsschulden heeft door de monopoliepositie van de banken op het drukken van geld is GEEN vrij land.

Occupy Amsterdam is een actie in samenwerking met de #globalchange en #occupywallstreet demonstraties. Wij willen door een vreedzame demonstratie de aandacht op deze onderwerpen vestigen.

We nodigen iedereen uit om met ons naar oplossingen te zoeken en met ons een verbetering te bewerkstelligen! Vooruitgang, vooruitstreven, samenwerken en bewustwording zijn de sleutelwoorden van deze activiteiten.

Occupy Amsterdam heeft geen leiders of vertegenwoordigers. Dit is een actie namens en voor iedereen.

In solidariteit met http://occupywallst.org/ zullen we Amsterdam 15 oktober gaan bewonen.

STATEMENT
We zijn gewone mensen. We zijn, zoals jij, individuen die elke ochtend opstaan om te studeren, werken of werk zoeken, mensen met familie en vrienden.
Sommigen zien zichzelf als progressief, anderen als conservatief, als gelovig -of niet-, als ideologisch of juist zonder duidelijk omlijnde politieke opvattingen.
We zijn echter allemaal bezorgd vanwege de politieke, economische en sociale toestand om ons heen. We zijn gevangen in het spel van politici, zakenlui en bankiers waarin het gros wordt achtergelaten; achtergelaten zonder stem of uitzicht op fundamentele verbetering.

Gelijkheid, solidariteit, vrijheid, duurzaamheid, ontwikkeling en welvaart en welzijn voor de bevolking hoort het streven van elke ontwikkelde maatschappij te zijn.
Ons monetair, economisch en politiek systeem slagen er niet in deze rechten te doen gelden en zijn in veel gevallen eerder een obstakel in de realisatie er van.

Ons monetaire systeem geeft de bank de mogelijkheid geld uit lucht te maken en uit te lenen tegen rente. De opbouwende rente voor het individu, het midden en kleinbedrijf of de samenleving -in de vorm van overheidsschulden- laat een samenleving achter in exponentiële schuld en concentreert macht op een schaal ongekend in onze geschiedenis. Het maakt de weg vrij voor een onethische graaicultuur van immense proporties.

De werking van ons huidige economische systeem versterkt vervolgens de ongelijkheid en schaarste. Waar onze kennis in techniek en automatisering ons overvloed en vrijheid kan bieden, laat het ons na in noodzaak en arbeid. Deze kennis bracht ons eerder de vrijheid van handmatig werk, de Industriële Revolutie. De vrijheid in arbeid maakte zo plaats voor de dienstensector. Technologische werkloosheid maakt nu zelfs de banen in de dienstensector in snel tempo overbodig; ze komen niet meer terug. De vruchten van onze kennis en vooruitgang dienen nu slechts enkelen en laat een steeds grotere groep, de 99%, in noodzaak.

De macht van de politiek ligt vervolgens in de verdeelsleutel van deze schaarste. Onderhevig aan groeiende schuld bij de banken via het monetaire systeem én onderhevig aan de noodzaak voor economische groei om de uitgaven -na renteaflossing- gelijk te houden. De schuld van de overheid mag immers niet meer dan 60% van het Bruto Binnenlands Product (BNP) zijn. Fictieve schulden, reële bezuinigingen. De politiek speelt het spel der bezuinigen in volle onwetendheid. De democratie, gevangen in verdelingsvraagstukken, representeert niet de belangen van ons, de 99%.

We bevinden ons in een systeem gefocust op de accumulatie van geld. Het is een in stand gehouden schaarstemiddel om ons toegang te geven tot de grondstoffen en goederen. Zoals het World Food Programme evenals de Verenigde Naties (middels FPA) erkent is er genoeg voedsel om ons allen te voorzien. Armoede lijkt zo meer te zeggen over de mogelijkheid goederen uit een systeem te onttrekken met behulp van het schaarstegoed geld. In deze zoektocht naar geld creëren we naast armoede een verspilling van grondstoffen en vernietigen een bewoonbare planeet.

In waarneming van een wereld vol mogelijkheden lijkt de keuze van de consument steeds beperkter. In een wereld vol rijkdommen weegt de noodzaak tot arbeid om aan geld te komen steeds minder op tegen de mogelijkheden die het biedt. We dragen allen bij aan de versterking van dit systeem.
De schaamteloze toe-eigening van zowel grondstoffen als menselijk kapitaal houdt echter op, hier en nu!

We hebben een revolutie nodig die het welzijn van mens, maatschappij en aarde weer bovenaan zet.
We vragen om verdieping en bewustwording. Een begrip dat enkel kan vragen om verandering. Dat begint bij het individu, maar samen vinden we elkaar en maken het verschil. Laten we ons verzamelen en invulling geven aan ideeën voor de dag van morgen.

Het is tijd om samen te komen en onze krachten te bundelen. Het is tijd voor verandering!
Het is tijd om samen toe te werken naar een betere samenleving voor allen.

Ik weet dat wat ik doe het verschil maakt.
Ik bén de verandering en sta in Den Haag/Amsterdam!

15 Oktober, 12:00 Den Haag, Plein
15 Oktober, 12:00 Amsterdam, Beursplein

CHAT (IRC):
Server: irc.indymedia.org
Channel: #occupyamsterdam

CHAT (WEBCHAT TO IRC):
http://chat.indymedia.org/
Channel: #occupyamsterdam

MAIN EMAIL:
info@occupyamsterdam.nl
SECONDARY EMAIL:
info@occupyamsterdam.org

MAIN SITE:
http://occupyamsterdam.nl/

BACKUP SITE:
http://occupyamsterdam.org/

LIVESTREAM:
http://www.livestream.com/occupyamsterdam

YOUTUBE:
http://youtube.com/occupyamsterdam

FACEBOOK DISCUSSION & ORGANISE GROUP:
http://www.facebook.com/groups/122913461146459/

HYVES:
http://occupyamsterdam.hyves.nl/

TWITTER:
http://twitter.com/occupyamsterdam

MEETUP:
http://www.meetup.com/occupytogether/Occupy-Amsterdam/383812/

Flyers (gallery):
http://www.imagebam.com/gallery/4uvogwh2pgp93490j88cr1ydx4o9j7up/

More Flyers: (gallery 2):
http://www.imagebam.com/gallery/4wz7fwjvom9bmgjcju5awtjggk4uc52q/

Occupy Den Haag

http://occupydenhaag.org/

Wat is #OccupyDenHaag?

We zagen eerder de #occupywallstreet protesten ontstaan op 17 September. Zij protesteren voor vrijheid en gelijkheid voor de 99% en kijken daarbij naar Wall Street. De 99% dient niet alleen een eerlijk aandeel te krijgen in de rijkdommen van de wereld, maar ook een gelijk beslissingsrecht te hebben.

Het kiezen van vertegenwoordigers die hun afspraken niet nakomen is GEEN democratie. Een land dat staatsschulden heeft door de monopoliepositie van de banken op het drukken van geld is GEEN vrij land.

#OccupyDenHaag is een actie in samenwerking met de #globalchange en #occupytogether protesten. Wij willen door een vreedzaam protest de aandacht op deze onderwerpen vestigen.

We nodigen iedereen uit om met ons naar oplossingen te zoeken en met ons een verbetering te bewerkstelligen! Vooruitgang, vooruitstreven, samenwerken en bewustwording zijn de sleutelwoorden van deze protesten.

Help ons!

Op dit moment hebben wij nodig: Meer mensen!

  1. Twitteraars voor de hashtag #OccupyDenHaag met onze site (http://occupydenhaag.org/) erin.
  2. Facebookers die het event delen en promoten.
  3. Mensen die mee willen doen bij onze IRC meeting op 30 September om 19:00 uur op IRC chat.

Voor de snelste updates, volg ons op Twitter en Facebook.

Kom jij?

Laat ons weten of je komt!

Voor de snelste updates, volg ons op Twitter en Facebook.

Occupy Utrecht

Bezetting domplein Utrecht vanaf 15 oktober -12:00

Het tijdstip is aangebroken. Wij de 99%, pikken het niet meer.

Na de maandenlange pleinbezetting in Spanje en recent ook in Wall Street, new york zullen op 15 oktober ook de Nederlandse pleinen worden bezet. Om 12.00 zal #occupy utrecht een kickoff organiseren op het domplein in Utrecht.

Tot 13.30 zullen er verschillende sprekers zijn waar na we met z’n allen zullen vertrekken naar de bezettingen in Den Haag en Amsterdam.

——————————————-

Voor degene die willen helpen met een grotere opzet na 15 Oktober. Stuur een mail naar occupyutrecht@gmail.com

INET > http://www.occupyutrecht.nl/

MAIL > occupyutrecht@gmail.com

TWITTER > http://twitter.com/#!/OccupyUtrecht

IRC > chat.indymedia.org #occupyutrecht

HYVES > http://occupyutrecht.hyves.nl/

FACEBOOK > http://www.facebook.com/groups/143372925762086/

298 thoughts on “Global Democracy Statement, Occupy Den Haag, Occupy Brussels

  1. Pingback: October 2011: attempts at revolutions (and other short news) « Kritische Studenten Utrecht

  2. You seem to forget “people power Philippines 1986”

  3. Pingback: Studenten van de Occupy Wall Street beweging « Kritische Studenten Utrecht

Comments are closed.