Filmpje van de actie op de Uithof van 10 november

Feestelijke Opening van de Internationale Actieweek: Kritische Studenten Utrecht hangen een spandoek vanaf het van Unnik gebouw van de Universiteit Utrecht met de tekst, ‘Education is NOT for $A£€, uit protest tegen de commercialisering van het Hoger Onderwijs.


Kritische Studenten Utrecht heeft vandaag, dinsdag 10 november, als onderdeel van de Internationale Actieweek, Education is NOT for $A£€, om 12.45 uur een spandoek gehangen vanaf het van Unnik gebouw van de Universiteit Utrecht op de Uithof. De internationale actieweek, waar studenten in meer dan 30 landen bij betrokken zijn, is een reactie op de uitverkoop van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek aan Big-Business.

Tijdens deze actie heeft Kritische Studenten Utrecht informatie aangeboden over de negatieve gevolgen voor onderwijs en onderzoek veroorzaakt door commercialisering en dalende overheidsinvestering. De noodzaak om nu positieve veranderingen te bewerkstelligen werd benadrukt. Verder werd er een pislijst voorgelezen vanaf een zeepkist (van bierkratjes gemaakt) waar tien redenen werden gegeven om ‘pissig’ te worden van de huidige situatie. Ook werden er plannen voorgelezen om onderwijs te verbeteren. Verder was de actie voorzien van muziek uit een omgebouwde Kliko en werd er warme chocolademelk geserveerd om de studenten op te warmen tijdens deze koude buitenactie.

Kritische Studenten Utrecht zet zich in voor vrij en emancipatoir publiek onderwijs. Deze organisatie verzet zich tegen de commercialisering, economisering en privatisering van het hoger onderwijs. Kritische Studenten Utrecht strijdt voor meer macht voor studenten, docenten en staf door middel van democratisering binnen het hoger onderwijs.