De Spaanse opstand op de Dam!

De demonstranten bezetten de grote pleinen in Spanje!

Sinds de grote protesten in Spanje tegen de onmenselijke afbraak van de sociale zekerheidsstelsel en de enorme werkeloosheid (40% onder de jongeren en ongeveer 30% onder de hele bevolking) waar honderdduizenden mensen in verschillende steden zich hebben aangesloten, is er nu ook tijd voor wat actie in Nederland. Daarom houden zo een 300 honderd Spanjaarden in Nederland al dagen lang protest acties op de Dam en tegenover de Spaanse consulaat in Amsterdam. Zij roepen hierbij ook de Nederlandse bevolking om zich aan te sluiten, want uiteindelijk is de strijd die zij in Spanje voeren hetzelfde strijd welk wij voeren: laten we elke plein in de wereld veranderen in een Tahrir-plein.

Zij roepen daarom op om je aan te sluiten bij de manifestatie vanavond op de Dam om 20.00 uur en in de komende dagen.

Hier een filmpje van de demonstratie afgelopen vrijdag op de Dam.

18 thoughts on “De Spaanse opstand op de Dam!

 1. Hi, I would like to know if more of these kind of protest are going to follow.Is there any site/blog/forum that people can join and be informed for these actions?

 2. Yes these actions are still going on. The best site is Indymedia.nl . On saturday there will be protest at 15.00 o clock on Dam square in Amsterdam and it will end in an assembly.

 3. Revolte in Spanje
  De toekomst is in handen van de jongere generatie van de arbeidersklasse

  Wat de richting ook is waarheen de beweging zal gaan, wat ook de uitkomst zal zijn , het is duidelijke dat deze revolte, in gang gezet door de jongeren die geconfronteerd worden met de werkloosheid (in Spanje heeft 45% van de bevolking tussen de 20 en 25 jaar geen werk) verbonden is met de strijd van de arbeidersklasse. Het staat buiten kijf dat ze bijdraagt aan de internationale strijd van de arbeidersklasse
  Het is een algemene beweging die alle sociale lagen van de niet-uitbuitende klasse omvat, met name alle generaties van de arbeidersklasse. Zelfs als deze laatste ondergedompeld wordt in de golf van “volks”woede, en zich niet op een zelfstandige wijze kan bevestigen door middel van stakingen en massale manifestaties, en door middel van haar eigen directe economische eisen naar voren te schuiven. Deze beweging drukt in werkelijkheid een diepgaande rijping uit van het bewustzijn van de enige klasse die de wereld kan veranderen door het kapitalisme omver te gooien: de arbeidersklasse.

  De beweging van “los indignos” in Spanje heeft zich spontaan een wapen van de strijd van de arbeidersklasse eigen gemaakt: Algemene Vergaderingen, open voor iedereen. Overal zijn massale stadsvergaderingen ontstaan, die tienduizenden personen alle generaties en van alle niet-uitbuitende lagen van de maatschappij bijeenbrengen. In deze vergaderingen kan iedereen het woord nemen, zijn woede uiten, discussies lanceren over verschillende kwesties, en voorstellen doen. In deze geest van algemeen kookpunt maakt het woord zich vrij, alle aspecten van het sociale leven passeren de revue (politiek, cultureel, economisch….). De pleinen worden overweldigd door een reusachtige collectieve stroom van ideeën, bediscussieerd in een klimaat van solidariteit en wederzijds respect. In bepaalde steden installeert men ideeënbussen, vazen, waarin iedereen zijn/haar ideeën, geschreven op een stukje papier kan deponeren.
  De beweging organiseert zich met grote intelligentie. Er worden comités ingesteld, met name om uitbarstingen en confrontaties met de ordekrachten te vermijden. Geweld is verboden, alcohol is in de ban gedaan met de leuze “La revolución no es botellón” (De revolutie is geen drinkgelag). Ieder dag worden er schoonmaakploegen samengesteld. De openbare kantines serveren maaltijden, de kinderverblijven en de hulpposten worden gerund door vrijwilligers. Er zijn bibliotheken ingericht evenals een vrije-tijd-bank (waar zowel wetenschappelijk als cultureel, kunstzinnig, politiek, economisch onderricht wordt gegeven). Er worden “overdenkingsdagen” gepland. Iedereen brengt zijn kennis en zijn bekwaamheden in….

  De leuze: “Alle macht aan de algemene vergaderingen!”, die in de beweging naar voren is gekomen, zelf als is dat nog onder een minderheid, is geen herhaling van de oude leuze van de Russische Revolutie “Alle macht aan de arbeidersraden (Sovjets)!”
  Zelfs als het woord “kommunisme” nu nog angst inboezemt (vanwege de invloed van de campagne die door de bourgeoisie werd ontketend na de ineenstorting van het Oostblok en de stalinistische regimes), het woord “revolutie” schrikt niemand af, integendeel!
  De beweging van “los indignos” (de verontwaardigden) is geen revolutie. Het is slechts een nieuwe etappe in de ontwikkeling van de sociale strijd en van de gevechten van de arbeidersklasse op internationaal vlak, de enige die aan deze jongeren “zonder toekomst” een vooruitzicht kunnen bieden net als aan de hele maatschappij

  De beweging is ook geen revolutie op z’n spaans, zoals het collectief Democracia Real Ya ons voorhoudt. De werkeloosheid, de precariteit, de levensduurte en de voortdurende verslechtering van de levensomstandigheden van de uitgebuite massa’s zijn geen Spaanse specialiteit! Het sinistere gezicht van de werkloosheid, met name onder de jongeren, ziet men zowel in Madrid als in Cairo, zowel in Londen als in Parijs, en zowel in Athene als in Buenos Aires. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, dat neerstort in de afgrond van de ontbinding van de kapitalistische maatschappij. Deze afgrond kenmerkt zich zowel door de toenemende sexuele agressie tegen vrouwen als door de werkloosheid, zowel door de nucleaire rampen als door de oorlogen, zowel door de terugkeer van overwonnen ziekten als door de toename van het analfabetisme.

  (Dit is een deel uit een groter artikel, dat verschenen in op de website van de ICC. Als je meer wil weten over dit onderwerp, dan is op 18 juni aanstaande daartoe gelegenheid. Zie http://www.internationalism.org)

Comments are closed.