Dag van Actie tegen Zwarte Piet op de Uithof

Petitie tegen deelname van de rector aan de intocht wordt door meer dan 700 mensen gesteund

Een groep studenten, alumni en medewerkers van de Universiteit Utrecht voerden vandaag actie op de Uithof. De demonstranten startten een aantal weken terug voor het tweede jaar een petitie, waarin ze de rector van hun universiteit aanspoorden om niet onkritisch deel te nemen aan de intocht van Sinterklaas en Zwarte Piet. Vandaag brachten ze opnieuw de controversiële aanwezigheid van hun rector, Bert van der Zwaan, onder de aandacht op de thuisbasis van de universiteit.

Performances

Aan de hand van verschillende acties probeerden de campagnevoerders hun medestudenten en collega’s wakker te schudden. Gekleed in pak en met een megafoon in de hand, poseerden ze als afgevaardigden van de universiteit.

‘Dit is een waarschuwingsbericht!’,

zo begon de satirische toespraak waarin de campagnevoerders hun luisteraars op het hart om de petitie niet te tekenen. Tradities zijn er niet om te veranderend, de universiteit is geen plek voor kritische reflectie en we moeten vasthouden aan ons koloniale verleden, zo luidde de boodschap. Na het horen van die toespraak, kon niemand zich meer van hun eigen verantwoordelijkheid onttrekken.

Daarnaast vonden er een aantal kritische poëzie voordrachten plaats. Dichter Kno’ledge kreeg met zijn voordracht de koffiehoek muisstil en oogstte zelfs applaus. Het zette aan tot voorzichtig geroezemoes, waar de campagnevoerders dankbaar op insprongen.

Toch bleek: elke handtekening was een gevecht. Een gefrustreerde voorbijganger riep wanhopig of de activisten niet konden begrijpen dat ze racisme juist voedden door ‘zo’n probleem van Zwarte Piet te maken’. Anderen werden geconfronteerd met hun eigen pijn. Een tot tranen geroerde student bleef stellig beweren dat het probleem bij de zwarte gemeenschap zelf lag. Zij was jarenlang gepest en buitengesloten. Nu had ze haar zelfvertrouwen gevonden en dat moesten zij ook doen. Ze weigerde te tekenen.

In gesprek met de rector

Om 15:00 ’s middags verzamelde de groep zich voor de bibliotheek en haalden ze de meegebrachte banners van de muren af. Ze vormden een klein groepje, maar liepen toch met veel kabaal richting het bestuursgebouw.

‘Hee rector! Wij zeggen nee! Zwarte Piet is zo passe!’

scandeerden ze. Toen ze probeerden naar binnen te gaan bij het bestuursgebouw om de petitie, ondertekend door meer dan 700 sympathisanten, aan de rector aan te bieden, werden ze tegengehouden door de beveiliging. De rector zou wel naar beneden komen.

Eenmaal buiten, benadrukte de rector dat hij blij was dat het Zwarte Piet debat op een breed niveau gevoerd werd. Ook zei hij meermaals dat de universiteit tegen racisme was. Echter, het ontvangen van Zwarte Piet en Sinterklaas in het Academiegebouw viel niet onder zijn verantwoordelijkheid, dat lag bij de stad Utrecht. De universiteit stelde enkel hun gebouw beschikbaar. Na een rake opmerking van een van de initiatiefnemers over het feit dat de universiteit zich voordeed als tegenstander van racisme, maar in praktijk het tegenovergestelde uitvoerde, nam de rector de petitie in ontvangst en verliet het toneel.

De groep bracht velen aan het denken vandaag en de discussies waren soms verhit. Maar met meer dan 700 handtekeningen is de petitie een duidelijke boodschap:
Zwarte Piet is racisme en de universiteit zou racisme de rug toe moeten keren.