#Blockupy de Europese Centrale Bank

#Blockupy de Europese Centrale Bank — Transnationale Oproep tot Actie in Frankfurt, 16 – 19 mei — Internationale Solidariteit in Onze Gezamenlijke Strijd

Kritische Studenten Utrecht is aan het mobiliseren om vanuit Nederland met een grote groep naar Frankfurt te gaan om te protesteren tegen het crisis-regime van de Europese Unie. Hieronder de internationale oproep van #Blockupy Frankfurt. Kom op 9 mei naar de Basta info-avond hierover, en ga mee!

Wij roepen op tot massale protesten in Frankfurt in mei tegen het crisis-regime van de Europese Unie (EU). Wij zijn activisten die een veelvoud aan bewegingen en strijden vertegenwoordigen vanuit verschillende Europese landen en elders, die in de afgelopen maanden en jaren in opstand zijn gekomen tegen de aanvallen op onze vrijheden, banen, en middelen van bestaan, die zich sterk geïntensifieerd hebben in de wereldwijde crisis. We hebben onze armen ineen geslagen en onze strijden en ervaringen gedeeld, en we zijn gaan beseffen dat we, in allerlei lokale vormen, dezelfde strijd voeren. Als nooit tevoren beginnen onze bewegingen elkaar te versterken: een werkelijk transnationale oppositie is aan het ontstaan.

Direct volgend op de wereldwijde actiedagen van 12M en 15M, waarbij we in onze eigen steden en regio’s zullen protesteren, zullen onze transnationale strijden zich samenvoegen in Frankfurt, de Europese spil van het mondiale kapitalisme en de plaats van herkomst van het leed en de ellende die de dictatuur van de markten heeft veroorzaakt voor miljoenen mensen.

We protesteren tegen de wijdverspreide verarming en ontkenning van democratische rechten die plaatsvinden in de Eurozone als onderdeel van de wereldwijde systematische crisis.

In de periferie van de EU ondervinden wij de extreme gevolgen van de politiek die wordt doorgedrukt door de Duitse en Franse overheden en wordt uitgevoerd door instellingen die representatief zijn voor het mondiale kapitalisme: de Europese Centrale Bank (ECB), het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de EU en de door hen opgelegde technocratische overheden. Miljoenen van ons zijn de armoede in gedrukt en worden tot ellende gedreven door bezuinigings- en structurele aanpassingsprogramma’s, de ontkenning van arbeidsrechten en het snijden in en privatiseren van publieke voorzieningen, zoals onderwijs, gezondheidszorg en sociale bijstand. We maken nu het plunderen van menselijke en natuurlijke hulpbronnen mee door zogenaamd democratische instellingen!

fuckeurocbe-1

Deze processen zijn echter slechts het meest duidelijke teken van de precarisering van arbeids- en leefomstandigheden die mensen in heel Europa en daarbuiten ervaren. Onze sociale opstanden, die de interne grenzen van de EU overstijgen, zijn de uitdrukking van de verontwaardiging in actie buiten elke vorm van politieke vertegenwoordiging. Terwijl de representatieve democratie faalt, laten we haar achter en creëren we onze eigen democratische praktijk in de dagelijkse strijd tegen uitbuiting.

Wij zien de wereldwijde migratie als een ander duidelijk teken van de afwijzing van dit transnationale systeem van uitbuiting, haar grens-regimes en gewelddadige oorlogen. Het vernietigt onze aarde en primaire levensbenodigdheden. De situatie is dringend: we worden geconfronteerd met een door de mens veroorzaakte klimaatramp!

Tegelijkertijd ervaren we in Europa en daarbuiten ook de opkomst van politieke bewegingen die opkomen tegen de dagelijkse uitbuiting van mensen en de aarde, de sociale fragmentatie, precarisering en racisme waarmee ze ons proberen te verdelen en verzwakken. Door verbindingen tussen deze bewegingen te creëren en onszelf zichtbaarder en krachtiger te maken proberen we echte democratie in het hier en nu in de praktijk te brengen. In Frankfurt hebben we de mogelijkheid om deze verbindingen werkelijkheid te maken, en lokale strijden op een transnationaal niveau kracht bij te zetten. Wij zullen een cruciaal centrum van het mondiale kapitalisme blokkeren, waarbij we lessen trekken uit wat we hebben gezien in Oakland en de Occupy-beweging in de Verenigde Staten, die op hun beurt geleerd hebben van de revoluties in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en de Indignados van Zuid-Europa. Laten we onze bewegingen samenbrengen in solidariteit om de strijd voort te zetten! Laat ons deze mogelijkheid niet missen om de agenda te zetten om onze gezamenlijke toekomst opnieuw uit te vinden!

Op 17 mei zullen we parken en centrale pleinen in het stadscentrum bezetten met onze tenten om ruimtes te creëren voor discussie en uitwisseling. Op 18 mei zullen we vanuit verschillende punten naar het financiële centrum optrekken: onze visie is een volledige blokkade van de ECB en alle andere belangrijke financiële instituties in Frankfurt om hun lopende zaken te stoppen. Op 19 mei zullen we onze omvang tonen in een massademonstratie en duidelijk maken dat we niet zullen toestaan dat onze samenlevingen vernietigd worden door financiële instellingen.

VOOR EEN TRANSNATIONALE BEWEGING OM PRECARITEIT EN VERARMING TE BEËINDIGEN!

VOOR INTERNATIONALE SOLIDARITEIT, VRIJHEID en ECHTE DEMOCRATIE NU!

#BLOCKUPY FRANKFURT!

  • 16 mei – aankomst en acties tegen de bestuursvergadering van de ECB
  • 17 mei – OCCUPY het financiële centrum, volksvergaderingen, cultureel programma
  • 18 mei – BLOKEER de ECB en grote banken
  • 19 mei – MASSALE internationale demonstratie

——————————-

+ creëer lokale en regionale planningsgroepen

+ verspreid de informatie en hou jezelf op de hoogte

+ kom massaal

Voor meer informatie: www.blockupy-frankfurt.org/nl/ ; 17to19m.blogsport.eu

Lees meer:
Occupy the European Central Bank – Economist Dean Baker (9 nov 2011, Al Jazeera)