Bericht van de bezetting van het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht

Kritische Studenten Utrecht steunen het initiatief van Utrechtse studenten om het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht te bezetten. Zij komen op voor het papiere onafhankelijke Ublad, democratisering van de universiteit, en voor het behoud van de basisbeurs.

Lees hieronder hun Communiqué:

Communiqué
Bestuursgebouw Universiteit Utrecht, 1 februari 2010

Het College van Bestuur gaat dit keer te ver, en wij pikken het niet meer! Ondanks alle pogingen om het papieren Ublad te redden met de steun van duizenden studenten, docenten en de gehele Uraad, drukken ze hun beleid gewoon door. Tegelijkertijd vindt er een verschaling van het onderwijs plaats en dreigt de basisbeurs afgeschaft te worden. Daarom voelden wij, de bezetters van het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht, ons genoodzaakt om over te gaan tot deze actie om op te komen voor een onafhankelijk papieren Ublad, voor de democratisering van ons universiteitsbestuur, en tegen de bezuinigingen uit Den Haag.

Met de afschaffing van het papieren Ublad is het onmogelijk geworden om de universiteitsgemeenschap goed te informeren en om democratische inspraak te garanderen. De universiteit moet een vrijplaats zijn voor onafhankelijk denken en ruimte bieden aan kritische geluiden. Een onafhankelijke universiteitskrant is juist wat we nodig hebben om de gehele universiteitsgemeenschap aan te zetten tot dialoog en engagement, zowel met elkaar als met de maatschappij.

Wij zien deze kwestie van het Ublad als de zoveelste zet om de universiteit om te vormen tot een bedrijf waarin het bestuur en haar beroepsmanagers alle macht naar zich toetrekken ten koste van democratie, kwaliteit, diversiteit en wetenschappelijke integriteit. Deze kernwaarden waar de universiteit voor zou moeten staan, zouden gereflecteerd moeten worden in de manier waarop de universiteit bestuurd wordt. De universiteit zou bestuurd moeten worden door de universiteitsgemeenschap zelf, in plaats van een kliek niet-democratisch verkozen bestuurders.

Onze zorgen beperken zich niet alleen tot Utrecht, want in heel Nederland vinden ingrijpende hervormingen plaats: de bezuinigingen, de dreigende afschaffing van de basisbeurs (waar de VSNU en de HBO-raad notabene achter staan!), de invoering van het BSA (meest recent in Nijmegen) en het door Plasterk van tafel geschoven voorstel van de “studentassessor” (een student in het College van Bestuur), zijn kwesties die alleen al vorige week in het nieuws waren. De rol van de universiteit en het onderwijs in de maatschappij is te belangrijk om op te bezuinigen en over te leveren aan de markt. Dit proces dat op dit moment wereldwijd aan de gang is, is iets wat per direct gestopt moet worden!

In Europa en wereldwijd is het verzet hiertegen al ver gevorderd met bijna honderd bezettingen en massademonstraties met honderdduizenden mensen (november 2009). Nu dragen wij ons steentje hier aan bij en eisen het volgende:

  • Het U-blad in zijn huidige papieren vorm met een onafhankelijke redactie moet permanent gewaarborgd worden door het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht.
  • De U-raad van de Universiteit Utrecht kan voor kwesties die zij van groot belang acht, bindende referenda afkondigen die door de Universiteit Utrecht gefaciliteerd moeten worden. Dit wordt in de statuten vastgelegd.
  • De U-raad van de Universiteit Utrecht krijgt direct inspraakrecht in alle besluiten van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht, in de vorm van een vaste stem bij U-raad meerderheid en een vetorecht bij unanimiteit binnen de U-raad.
  • Alle participanten en betrokkenen van de bezetting van het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht d.d. 1 februari 2010 worden vrijgesteld van alle vervolging, nu en in de toekomst, door de Universiteit Utrecht en andere partijen en mogen het gebouw en terrein zonder inmenging van derden verlaten.
  • De huidige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ronald Plasterk, biedt publiekelijk zijn excuses aan aan de Nederlandse maatschappij voor de verschraling van onderwijs tijdens zijn wacht.
  • Het kabinet zegt publiekelijk toe de bezuinigingsdrang een halt toe te roepen en in het hoger onderwijs netto meer te investeren per capita.

Onze taak als studentenactivisten zal ook niet afgelopen zijn voor wij gehoord zijn en onze eisen zijn ingewilligd. Wij roepen daarom elke scholier, student, docent en ouder op zich ook te verzetten tegen de verschraling van ons onderwijs en zich hard te maken voor gedegen openbaar onderwijs waar iedereen recht op heeft. Red ons onderwijs!