Acties 2001 – 2003

11 april 2003
De faculteit Letteren aan de Universiteit Utrecht heeft ‘eindelijk’ een vis aan de haak, ze mag onderzoek doen naar ‘de bedrijfsgeschiedenis van Shell’. Letteren ontvangt hiervoor een aanzienlijke subsidie van Shell. KSU bezoekt de faculteitsraadvergadering en biedt het bestuur haar rapport van ‘de geschiedenis van Shell’ aan. KSU meent dat de faculteit Letteren op ethische gronden van het onderzoek moet afzien. Het is toch ook merkwaardig dat juist Letteren, steeds meer getroffen door de verdere greep van bedrijfsleven op het universitair onderzoek, een dergelijk onderzoek wil doen.

24 maart 2003
KSU organiseert in samenwerking met de Oekomenische Studentengemeente Utrecht, UMAH en Studentenunie Nederland een debat met als thema Toekomst van Irak. Kritisch opgeleiden dienen niet terug te schrikken voor thema’s als oorlog. KSU wijst oorlog af en neemt samen met genoemde organisaties haar verantwoordelijkheid. Het debat gaf deelnemers Karimi, Van Bommel en Oosterzee eerst ruimte een eigen stelling in te brengen, waarna gediscussieerd werd tussen de panelleden, tenslotte was er een discussie met het publiek. De Universiteit Utrecht doet intussen alsof haar neus bloed.

20 november 2002
KSU organiseert in samenwerking met Studium Generale een tweede discussieavond ditmaal over het thema “Waar leidt de universiteit toe op”. Inleidingen werden gegeven door Jeroen Bons (UU) en Jan Rupp (UvA). Aan het forum namen Ria Van Eindhoven (EUR), Van Bommel (SP), David Mulder (KSU) en Joseph Kessels (TU Twente) deel. De discussie wierp de vraag op van het wezen van de universiteit, is ze achterhaald?

De media pikte deze vraag vooralsnog niet op.

12 november 2002
Naast een KSU afvaardiging op het Museumplein te Amsterdam, reist een groep ‘zwijgende’ Kritische Studenten af naar Den Haag. Zij wilden folders verspreiden waarin benadrukt werd dat demonstreren een recht is in Nederland. Burgemeester Deetman van Den Haag liet dat recht echter afhangen van ‘het aantal mensen dat meedeed’.

Dat het Malieveld niet beschikbaar was, had iedere weldenkende ambtenaar al weken aan zien komen. Vrijdag 8 november was de burgervader er pas achter. Dat mevrouw Nijs sommige persoonlijke wensen niet voor zich kon houden, had hij wellicht niet kunnen voorzien, 12 November bracht hij echter welbewust in gevaar.
Dankzij burgemeester Cohen van A’dam kreeg Platform 12 November een klein beetje van wat haar grondwettelijk verzekerd leek: een onderwijsdemonstratie !! Met tienduizend mensen en een rijtje onverstaanbare politici!

4 november 2002
Voor de ingang van het W.C. van Unnikgebouw in de utrechtse Uithof deelt KSU in samenwerking met de USF onderwijsstrippenkaarten uit onder het mom van ‘Onderwijs op de bon’. Enkel met ‘strippenkaart’ gaat de slagboom omhoog en kan de bezoeker het onderwijswalhalla betreden. Het -gevallen- kabinet is voornemens zogenaamde ‘vouchers’ in te voeren, waarbij elke student zijn of haar onderwijs kan ‘inkopen’. Duidelijk niet de bedoeling! Ook werd de aandacht gevestigd op 12 november aanstaande. KSU gaat naar Den Haag en dus niet alleen..

2 september 2002
Kritische Studenten Leiden verkoopt toegangskaarten bij de opening van het academisch jaar in de Pieterskerk te Leiden. Bezoekers kunnen kaarten krijgen voor een nieuw academisch jaar aan de Universiteit Leiden BV tegen slechts collegegeld (a 1500 EURO) of gratis kaarten voor de vrij toegangkelijke (kritische) universiteit. KSU kon dit waarderen en zij niet alleen, de vrije kaarten vlogen weg.

27 juni 2002
Gekleed in besponsorde verhuisoutfit reorganiseren we in een handomdraai het kantoor van de VSNU. De BaMa nadert in rap tempo, met een onderwijssysteem dat zo maar klakkeloos wordt geimplementeerd, ingesteld dus!

Een grote reorganisatie van het onderwijs staat op stapel en dat terwijl er de afgelopen jaren al zo veel is verbouwd, lees wel verdwenen is. Reden voor ons om de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) te bezoeken. Hiermee vestigen we de aandacht op de ondoordachte wijze waarop de BaMa zijn intrede doet.

31 januari 2002
Op donderdag 31 januari organiseerden Kritische Studenten Utrecht in samenwerking met het Studium Generale een discussieavond over de vraag ‘Hoe onafhankelijk is de Universiteit Utrecht? Tussen BV en Staatsuniversiteit’. Studenten, docenten, onderzoekers en het bestuur van de Universiteit Utrecht waren hierbij aanwezig.

7 januari 2002
We grijpen een nieuwjaarsborrel van het College van Bestuur aan om de commercialisering van de universiteit opnieuw aan de kaak te stellen. Een maand geleden vroegen we het universiteitsbestuur ook drie minuten stilte te houden voor de slachtoffers die zijn gevallen bij het militair ingrijpen in Afghanistan. Het bestuur gaf immers ook zonder morren gehoor aan de oproep van de Nederlandse regering na 11 september enkele minuten stilte te houden voor de Amerikaanse slachtoffers. De universiteit bleek liever te luisteren naar onze politieke overheden in Den Haag dan naar haar eigen studenten, en legde ons verzoek naast zich neer.
Omdat argumenten kennelijk niet helpen op een universiteit, besluiten we dan maar via onze commerciële contacten ons doel te bereiken. Gesponsord door Shell en met een grote zak privaat geld begeven we ons naar de nieuwjaarsborrel. Direct na de speech van de rector grijpt een kritische studente de microfoon en legt het doel van ons bezoek uit. Hierna wordt er rijkelijk met geld gestrooid en wordt een cynische toast uitgebracht op de commercialisering.

Onze ervaring is dat de universiteit steeds gevoeliger is geworden voor lonkend geld van bedrijven en zich daar meer door laten beïnvloeden dan door welk argument of welke principe-uitspraak dan ook. De universiteit verwordt meer en meer van een ‘intellectuele vrijplaats’ tot een ‘commerciële vrijplaats’, waar de grillige willekeur en commerciële eenheidsworst van de markt een steeds grotere grip krijgt op inhoud van onderzoek en onderwijs. In een dergelijke commerciële eenheidsworst past geen politiek engagement, past geen kritische houding, passen ook geen moeilijk vragen over buitenlandse en binnenlandse politiek.

10 december 2001
We proberen op ludieke wijze de aandacht te vestigen op de steeds verder reikende commercialisering van onderwijs en onderzoek aan onze universiteit. Onze actie richt zich op het afplakken van reclame-uitingen op de universiteit. Deze actie is een symbolische actie: reclame is een van de meest in het oog springende aspecten van de commercialisering van onderwijs waar we ons tegen keren. We hopen hiermee duidelijk maken dat de discussie over de toenemende invloed van het bedrijfsleven op onderwijs en onderzoek nu echt eens gevoerd moet worden.

De acties aan de Universiteit Utrecht maken onderdeel uit van een internationale actieweek tijdens welke in heel Europa opgeroepen wordt tot protest tegen liberalisering en privatisering van de onderwijs- en onderzoeks”markt”. Deze week vergadert namelijk ook in Brussel de Europese Unie die in Europa de grote motor is achter dit liberaliseringsbeleid.