22 september, Studenten demonstratie in Den Haag: Nee, het gaat niet over de stufi, maar het onderwijs! …en windmolens natuurlijk

Het hoorcollege dat de LSVb dinsdag 22 september kan een succes worden genoemd, gezien de toename van het aantal studenten aanwezig op het plein. Er waren zeker 5 keer zoveel studenten op komen draven dan op de actie van 15 juni. De Kritische Studenten Utrecht waren er natuurlijk bij en hadden een nieuwe vriend meegenomen: De Kliko Boombox, die een succesvolle ontmaagding heeft ondergaan.

De dag werd wel omgeven door een misverstand, dat nodig opgehelderd dient te worden: Het ging de aanwezige studenten niet om de bevriezing van de studiefinanciering. De schrijvers van het artikel in de nrc-next (woensdag 23 september) dat vrijwel volledig over de bevriezing van de studiefinanciering ging: ‘Om een paar Euro zeur je toch niet’, is of niet in Den haag geweest of heeft niet goed op gelet. Studenten zijn, ondanks de dalende kwaliteit van het onderwijs, gelukkig nog niet zo dom dat ze niet inzien dat, inderdaad, iedereen moet inleveren door de crisis en dat zij daar niet aan kunnen ontsnappen. Uiteraard ligt het niet alleen aan journalisten dat onze boodschap in sommige gevallen niet goed is overgekomen. De LSVb heeft misschien niet genoeg benadrukt waar het wel om ging.

Waar het wel om gaat zijn de dalende investeringen in het onderwijs zelf en de manieren waarop de gaten in de begrotingen van de universiteiten die hierdoor ontstaan, worden gevuld. Het is inmiddels bittere noodzaak geworden dat universiteiten voor onderzoeksgeld en de financiering van de kosten onderwijs het bedrijfsleven opzoeken voor de nodige investeringen (voor meer informatie over geldstromen zie het artikel: Global Europe, bologna en het hoger onderwijs op deze website). De commercialisering van het hoger onderwijs en onderzoek zet een druk op de onafhankelijkheid van onderzoekers en het waarheidsgehalte van de resultaten en ook de kwaliteit van het onderwijs. Het is een gemiste kans dat ook linkse partijen als groenlinks, de SP en zelfs de Landelijke Studenten VakBond hier dinsdag niets over te melden hadden. Verder daalt de kwaliteit van het onderwijs door een tekort aan docenten, een overschot aan studenten waardoor persoonlijk contact en kennisuitwisseling met een docent een zeldzaamheid is geworden. Om nog maar te zwijgen over de vervijfvoudiging van de kosten voor een tweede studie die de ambities van studenten de kop in drukt. Lang leve de zesjescultuur, lijkt het motto van Den Haag wel.

Dat er in tijden van crisis bezuinigt moet worden is te verwachten -het geld is immers opgegaan aan het redden van de banken en de gevolgen daarvan- maar desondanks moeten we kritisch blijven kijken naar waar het kabinet dan wél geld aan blijft uitgeven. De oorlog in Afghanistan, waar nog steeds een meerderheid van de Nederlanders op tegen is, heeft inmiddels al een miljard euro gekost. Een miljard dat, eventuele goede bedoelingen van het kabinet ten spijt, is uitgegeven aan de destructie van de levens van militairen en de burgerbevolking van Afghanistan. Het voorbeeld van Afghanistan dient ook om te benadrukken dat studenten niet los staan van de maatschappij. Juist door te investeren in onderwijs, wanneer het kritisch en onafhankelijk is, kunnen wij voorkomen dat dit soort rampen ontstaan.

Om het verslag van deze dag af te sluiten willen we graag nog Halbe Zijlstra van de VVD bedanken voor het verder populariseren van windmolens. Zijn pleidooi om de miljarden die het kabinet tussen nu en 2025 uitgeeft aan subsidies voor onder andere windmolens, af te schaffen en te investeren in onderwijs leidde, nadat het eerste ongeloof over deze uitspraak was weggeebt, tot het opkomen voor de onschuldige windmolens door de studenten. Onder het luide geroep van ‘windmolens! windmolens! windmolens!’ moest hij het podium verlaten. Het zegt iets over deze manifestatie. Politici schijnen maar weinig te weten van waar de studenten voor staan en wat ze willen. Het is dus aan ons om ze dat duidelijk te maken.

213 thoughts on “22 september, Studenten demonstratie in Den Haag: Nee, het gaat niet over de stufi, maar het onderwijs! …en windmolens natuurlijk

 1. In het artikel staat: “De commercialisering van het hoger onderwijs en onderzoek zet een druk op de onafhankelijkheid van onderzoekers en het waarheidsgehalte van de resultaten en ook de kwaliteit van het onderwijs. Het is een gemiste kans dat ook linkse partijen als groenlinks, de SP en zelfs de Landelijke Studenten VakBond hier dinsdag niets over te melden hadden.”
  Inderdaad.
  Niet vergeten dat al deze partijen en bewegingen – ook de zogenaamde “linkse” partijen – de uitgangspunten van de hyperliberale visie op onderwijs hebben geslikt. Ze zijn wel (soms) een beetje kritisch t.o.v. de gevolgen en de symptomen van het toepassen van deze visie maar hebben geen enkel idee van een alternatief. Helaas had iemand die commentaar leverde op de demonstratie (op indymedia.nl) ook gelijk: “Op het affiche dat tot de demonstratie oproept wordt als voornaamste reden gegeven dat ‘Nederland gaat achteruit in innovatie- en concurrentievermogen’. Dat is natuurlijk een hele rare reden en het meegaan in deze ‘we moeten de rest voor zijn en verslaan’ retoriek is bescheten.”
  Lees b.v. Ruben Ramboer (http://www.skolo.org/spip.php?article1028) in dit verband: “De Bolognaverklaring en de politiek van de Europese Commissie [en van de Nederlandse overheid] haalt alles onderuit … waar universiteiten voor staan … De gevolgen voor studenten, en academici zijn rampzalig … Als de kenniseconomie vooral ideologische mist is, blijft de vraag wat wel de grond vormt van de universitaire hervormingen … Een algemene, brede en kritische vorming voor de massa’s is vanuit overweging van zelfbehoud van de elites gewoon niet wenselijk … Het tweede grote pijnpunt: Universitaire studies voor jobs die slechts laag studieniveau vereisen, zijn in de ogen van patroons een verkwisting van overheidsmiddelen … En dat brengt ons bij het derde punt: de neoliberale vloedgolf sinds eind jaren ’80 die elk publiek goed als een aberratie op de marktwerking bestempelt … Over universitair onderwijs gaat dit niet meer. Kritische, algemene en onderzoeksgedreven vorming ruimt plaats voor opleidingen die kant en klare typetjes aflevert voor de arbeidsmarkt als de protagonisten in Brave New World.”

 2. Mijn beste mensen

  dit is echt het wonder dat net toke plaats in mijn leven, ik kreeg een lening van een kredietverstrekker genaamd Passy Ben vandaag. de lening een bedrag van € 150.000 die ik gevraagd werd overgebracht naar mijn bankrekening vandaag, nu ik weet dat hij echt is een echte lening kredietverstrekker als mensen zeggen.

  De heer Passy Ben lening bedrijf heeft tot nu toe bewezen een hoge mate van legitimiteit, competentie en vrijgevigheid aan me met de lening dat ze in deze zeer snelle, goedkope en gemakkelijke manier om me hebben gegeven.

  Voor het welzijn van alle lening zoeker die als nog op zoek naar een echte lening kredietverstrekker om een lening te krijgen van, Ik raad het u niet tot grens van je zelf te zoeken verder, want hij is het antwoord op uw probleem. De heer Passy Ben is de oplossing voor uw probleem als hij was bij de mijne. Geef deze geldschieter een kans en zie
  dit is zijn e-mailadres: passyhomee01@gmail.com
  snel contact met hem nu en verzamel je eigen lening van zijn bedrijf.

  Met vriendelijke groet
  Solomon Kooi

Comments are closed.