11 maart, Celebrating Bologna? We don’t think so!

***

Spread the word! Stuur het door…
Neem je docent mee, je medestudent, je tutor…

***
Maart, 11, do.
Bolognabijeenkomst Utrecht
.
19:00 uur: Inloop
19:30 uur: Lezing en discussie Bolognaproces
20:30 uur: Europees, Nederlands en Utrechts protest. Presentatie en discussie.

Pnyx, Achter Sint Pieter 25.

***
Ook te vinden als event op onze facebook.

 

***
Bevestigde sprekers:
Prof.dr. Henk Overbeek
Hoogleraar Internationele Betrekkingen
(Overbeek in SP’s blad Spanning)
***
============================================

Celebrating Bologna? We don’t think so.

Het 21e eeuwse Europees hoger onderwijsbeleid.
Europees, Nederlands en Utrechts verzet.

Op 11 maart wordt het tienjarig bestaan van het Bolognaproces gevierd door de Europese onderwijsministers in Wenen. Tegelijkertijd staan er in dezelfde stad grote protestacties gepland van een groeiende Europese protestbeweging, die het een elitair en ondemocratisch proces noemt. Waartegen zij in verzet komt is onderwerp van deze avond.

Ook willen we deze avond voortbouwen op de successen van de afgelopen studentenacties in Utrecht en bespreken hoe we hier op lokaal niveau een volgende stap kunnen zetten in het opbouwen van een Utrechtse protestbeweging.

zie ook: bolognaburns.org

 

Bevestigde sprekers:
Prof.dr. Henk Overbeek
Hoogleraar Internationele Betrekkingen
(Overbeek in SP’s blad Spanning)

============================================

Binnenkort komt hier meer informatie.