Nieuwsbrief, juni 2010

De verkiezingsuitslag vraagt erom; ook in het nieuwe studiejaar blijven we actief op verschillende manieren. Lees hieronder in onze nieuwsbrief op welke manieren we dat doen. En kom vooral ook, om hierover mee te praten en eraan bij te dragen naar onze laatste open bijeenkomst van het studiejaar, aanstaande maandag 28 juni.

Nieuwsbrief
22 juni
2010


De verkiezingsuitslag vraagt erom; ook in het nieuwe studiejaar blijven we actief op verschillende manieren.

Ten eerste plannen we een uitgave van een kritisch blad (a la Nait Soez’n) voor de Uitweek, zoals we eerder een satirische versie van het “Nieuwe Ublad” uitgaven.

Ten tweede steunen we het internationaal gecoordineerde initiatief voor een “global wave of action for education” in oktober/november, waarbij internationaal gelijktijdig acties gepland worden tegen tendensen van commercialisering, privatisering en economisering van het onderwijs. Samenwerking wordt al gezocht binnen het Actieplatform Utrecht (APU) – een open platform wat momenteel wordt opgezet vanuit voornamelijk Utrechtse studentactivisten – , met de Comitees SOS en gezien onderwijsbonden hebben aangegeven mogelijk ook acties te zullen voeren, valt er heel wat te bundelen en samen te werken de komende tijd.

Ten derde zullen sommigen van ons meewerken aan een onderwijsbrochure van Comité Ander Europa, met als doel te informeren over de invloed van het Europese onderwijsbeleid op Nederlandse ontwikkelingen die op het 1e gezicht soms een puur nationaal verschijnsel lijken.

Dat actie nodig is, lijkt ons logisch. Dat actie loont, blijkt keer op keer (zie b.v. ons bericht van 20 juni over Puerto Rico). Maar wat nog lijkt te ontbreken in Nederland is het besef dat dit niet vanzelf gaat, dat ook de LSVb of Comitees SOS niet sterk genoeg zijn om in hun eentje de “toegankelijkheid en kwaliteit” van hoger onderwijs te verdedigen. Dat er meer input en inspiratie nodig is om hier in Utrecht en elders een stevige basis op te bouwen; een bottom-up beweging, van een gevarieerde samenstelling – jong en oud, universiteits, hogeschools, bachelors, masters, alumni’s en docenten – met een eigen visie over wat goed onderwijs is en wat een eerlijk onderwijsstelsel betekent. Een beweging die overtuigd genoeg is om die visie te verdedigen, niet alleen in woord maar ook in acties.

Kom daarom vooral, als je die beweging wil versterken met je eigen input en inspiratie, naar onze laatste open bijeenkomst van dit studiejaar op 28 juni.

Kritische Studenten Utrecht

www.kritischestudenten.nl.dev
We sturen sinds enige tijd deze nieuwsbrieven. Mail ons wat je ervan vindt of wat er nog aan mist op kritischestudentenutrecht@gmail.com

Agenda

maandag, 28 juni, 2010
Tijd/Locatie: 19:30 – Boekwinkel Rooie Rat, Oudegracht 65, Utrecht
KSU Open Bijeenkomst
(onderwerpen: (1) uitgave van “Nieuwe Ublad” tijdens Uitweek. (2) Nederlandse deelname aan Global Wave of Action for Education. (3) Meewerking aan onderwijsbrochure voor Comité Ander Europa)

oktober – november 2010
Tijd/Locatie: Continuously, and everywhere!
Verwachte “Global Wave of Action for Education”
(Read the complete call at the website of the International Students Movement: “a great opportunity to create a global network and show that we stand united in our struggle for free and emancipatory education, which is accessible to all.”)


Onze berichten

20 juni.Studenten Universiteit Puerto Rico verklaren overwinning na staking van 55 dagen (nieuws)

14 juni. Creating a bubble: de wens voor zelfgeorganiseerd onderwijs op het European Education Congress (verslag)

5 juni. 15th of June: Teach-in on the improvement of Education (agenda)

1 juni. “Nait Soez’n”; al 38 jaar Groningse studentenopinie (nieuws/opinie)

31 mei.“Bonden dreigen universiteiten met acties” (nieuws)

24 mei.Manifestatie op het museumplein: eerst een komedie, dan een farce! (opinie)

22 mei.Filosoof Grahame Lock over de centrale visie van het rapport-Veerman (achtergrond)


Je kan deze nieuwsbrief ontvangen via de KSU-mailinglijst. Voor aan- en afmelding, ga naar: https://lists.aktivix.org/mailman/listinfo/kritischestudentenutrecht, of stuur een e-mail naar kritischestudentenutrecht@gmail.com.