KSU Open Bijeenkomst, 16 juni

Locatie: Boekwinkel de Rooie Rat, Oudegracht 65, Utrecht. Tijd: Woensdag 16 juni, 19:30. Agendapunten: Zo kort na de verkiezingen bezinnen we ons 16 juni over toekomstige acties op onderwijsgebied. Ook buigen we ons (een dag na onze teach-in op 15 juni i.s.m. The Common Seminar) over de vraag of en hoe we binnen de universiteit eigen(zinnige) onderwijsvormen kunnen realiseren. En wat verder ter tafel komt…Komt allen! Juist nu! Het onderwijs kan wel wat KSU gebruiken.deel dit via facebook