Maandag 8 feb, KSU in Politiek cafe Alarm!: Verslag van bezetting en studentenbeweging

Maandag 8 februari om 20:00 uur zijn de Kritische Studenten Utrecht te gast bij Alarm!, om uit te leggen wat we doen, hoe we dat doen en vooral ook waarom we dat doen. We zullen ook verslag van de bezetting doen, en ingaan op de Nederlandse en internationale studentenbewegingen.

De strijd die de KSU voert is gericht tegen de sluipende vercommercialisering van het hoger onderwijs in Nederland, een strijd die ook internationaal gestreden wordt. Hun voornaamste doel is het opbouwen van een studentenbeweging door studenten bewust te maken van de gevolgen van een verdere economisering van het hoger onderwijs. Kritiek en integriteit gaan verloren in onderwijs en wetenschap onder andere door de invloed van een bedrijfsmatiger, hiërarchischer vorm van onderwijs. Het onderwijs wordt omgevormd van een recht naar een marktgoed. De KSU bedient zich van directe actie, workshops, lezingen en debatten. Vanavond vertelen ze over wat ze tot nu toe gedaan hebben, welke obstakels ze tegen zijn gekomen en de hopelijk niet-commerciele toekomst.