De KSU. juist nu.

K. S. U.? Ooow, de Koninklijke Studenten Unie?
– Martinus Schneijderberg

Beste LASstudiegenoten, LASdocenten, LASbetrokkenen, en anderen. In de vorige LASpost stond een wel erg kritisch stukje over het hoger onderwijs, onder de afzender Alexander Beunder. In feite was het geschreven door meerdere studenten van de actiegroep Kritische Studenten Utrecht (KSU). We zien in dat die zich eerst even had kunnen voorstellen. Bij dezen; Wij, 2 LASsers, Marit Haighton en Alexander Beunder, komen uit voor ons lidmaatschap aan deze underground actiegroep en vertellen er meer over. We nodigen jullie zelfs uit om erbij te komen.

Waarom zoveel inspanning voor de KSU? Omdat, als de kwaliteit van het onderwijs achteruit hólt, dat niet wil zeggen dat haar conditie goed is. Door de grote jaarlijkse toestroom van nieuwe studenten (dit jaar 14.5 procent meer inschrijvingen bij de Universiteit van Amsterdam) en achterblijvende (overheids-)investeringen zitten de universiteiten en hoge scholen in Nederland met een enorm probleem. Als KSU hebben we gekozen om, in plaats van de gevolgen af te wachten, deze ontwikkelingen te analyseren met een gezonde dosis scepsis en ideeën voor mogelijke oplossingen te ontwikkelen. Wellicht is onze visie onwelkom voor sommige huidige beleidsmakers, maar dat was de studentenbezetting van het Maagdenhuis ook .

We zijn een multidisciplinaire groep studenten (uit verschillende disciplines), en meerdere LASsers voelen zich er misschien juist daarom wel in thuis. Het doel van de KSU gaat dan ook verder dan alleen pleiten voor meer geld bij de overheid. We zetten bijvoorbeeld vraagtekens bij de verregaande invloed van de privésector op onderwijs — op zowel de financiering ervan als op de politieke besluitvorming erover — en de gevolgen hiervan op haar vrijheid, onafhankelijkheid, maar ook toegankelijkheid. We hechten meer belang aan de maatschappelijke functie van de universiteit en hogeschool dan haar marktwaarde. Tegelijkertijd willen we deze ontwikkelingen op hoger niveau in verband brengen met problemen op de ‘werkvloer’ — de alledaagse realiteit van studenten en docenten. Problemen die ons direct raken bestaan bijvoorbeeld uit een hogere werkdruk voor iedereen, minder variëteit in onderwijsvormen, de afschaffing van bepaalde masters en een verminderde medezeggenschap van studenten en docenten.

Enfin, we zien veel problemen, maar willen vooral werken naar oplossingen die onze studiejaren en die van toekomstige studenten prettiger en productiever zullen maken. Om die oplossingen te vinden hebben we ons op een democratische, horizontale manier georganiseerd — zonder bestuur of voorzitter — opdat elke mening gehoord wordt en er ruimte ontstaat voor originele, creatieve ideeën. De KSU is daarom ondanks haar jonge leeftijd al erg actief. Zo hebben verschillende KSU’ers al meerdere literatuurstukken geschreven over de onderwijsproblematiek, en gepost op een levendige website. Tegelijkertijd richt een deel van de KSU zich op het creëren van ruimte om te experimenteren met alternatieve vormen van onderwijs, met als uitgangspunt dat goed onderwijs de in vele studenten aanwezige nieuwsgierigheid stimuleert en deze niet bestrijdt door standaardisering en toetsing. Ook zijn we in contact getreden met actiegroepen uit andere steden in Nederland om onze kennis en krachten te bundelen, samen seminars te organiseren of demonstraties te ondersteunen. En voor de internationale actieweek voor hoger onderwijs (9 t/m 16 november) zijn we druk bezig met het opzetten van acties, lezingen en andere activiteiten. Ons langetermijndoel is immers het creëren van een bredere studentenbeweging die de koers van het hoger onderwijs mede zal bepalen.

Dat is de KSU op dit moment in een notendop. Maar geen enkele organisatie kan iets bereiken als ze niet openstaat voor ideeën van nieuwe leden. Iedereen is daarom welkom om deel te nemen aan één van onze tweewekelijkse bijeenkomsten (alsmede de borrel die vaak achteraf plaatsvindt). Daar kun je nieuwe werkgroepen oprichten voor acties/debatten/whatever, of je aansluiten en meehelpen bij lopende activiteiten. Wil je dat, of wil je op de hoogte gehouden worden, dan kun je drie dingen doen:

  1. Kijk eens op onze website www.kritischestudenten.nl.dev
  2. Schrijf je in op onze mailinglijst waar we onze activiteiten op aankondigen: https://lists.aktivix.org/mailman/listinfo/kritischestudentenutrecht
  3. Stuur een mailtje naar kritischestudentenutrecht@gmail.com