Verleiden of voorlichten? Onderzoek naar voorlichtingsbrochures van universiteiten

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) heeft onderzoek gedaan naar voorlichtingsbrochures van universiteiten. Dat onderzoek verschijnt vandaag en is hier te lezen. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat veel informatie die voor studiekiezers van belang is bij het maken van hun keuze ontbreekt. Dat maakt het voor studiekiezers lastig een weloverwogen keuze te maken. Daarnaast blijkt dat er in veel brochures nog steeds misleidende informatie staat waardoor de student een onrealistisch beeld van een opleiding kan krijgen.

Een goede studiekeuze is van groot belang voor de toekomstige student. Het is daarbij een keuze die bepalend is voor de toekomst van een student. Daarnaast zorgt het groeiende pakket aan maatregelen in het hoger onderwijs met onder andere het bindend studieadvies en langstudeerboete  voor extra druk om de juiste keuze te maken. Om deze redenen is het belangrijk dat studiekiezers beschikking hebben over objectieve en vergelijkbare voorlichtingsmaterialen. Studenten moeten niet verleid worden maar voorgelicht.

Ten slotte toont dit onderzoek aan dat er een groot verschil is tussen het voorlichtingsmateriaal van de verschillende universiteiten en de verschillende opleidingen.