Rector Magnificus van Utrecht University: Wij roepen u op om racisme de rug toe te keren

Studenten, alumni en medewerkers van de Universiteit Utrecht voeren al een maand campagne om de aandacht te vestigen op de controversiële aanwezigheid van de rector Bert van der Zwaan bij de intocht van Sinterklaas en Zwarte Piet op zondag 16 november. Al jaren neemt de rector in zijn officiële functie deel aan de traditionele ceremonie. De initiatiefnemers van de campagne en de petitie stellen dit aan de kaak, omdat volgens hen zijn formele aanwezigheid de universiteit representeert en op die manier een actieve herbevestiging en reproductie van de racistische traditie is. Zij roepen hun rector op om niet deel te nemen aan de ceremonie en racisme de rug toe te keren. Op woensdag 12 november organiseren zij een Dag van Actie op de Uithof van 12:00 tot 15:00.

Lees de statement hieronder, teken de petitie hier en steun de campagne. 

For English, see below.

Petitie betreffende de aanwezigheid van de Rector Magnificus van Utrecht Universiteit bij de intocht van Sinterklaas en Zwarte Piet in Utrecht op zondag16 November 2014

Geachte Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht,

In overeenstemming met de missie van de Universiteit Utrecht, die verklaart dat het een van de doelen van de universiteit is om “bij [te] dragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken”, stellen wij voor om het volgende maatschappelijke vraagstuk publiekelijk en expliciet aan te kaarten.

Wij, de ondertekenaars van deze petitie, erkennen de impliciete discriminatoire dimensies van de Nederlandse traditie ‘Sinterklaas en Zwarte Piet’. Wij beseffen dat de traditie door velen, waaronder leden en alumni van de Universiteit Utrecht, als diep beledigend ervaren wordt. De racistische toon die een groot deel van het publieke debat van de afgelopen jaren gekenmerkt heeft wijzen wij ten sterkste af. Daarbij wijzen we u op de uitspraak van de rechtbank in Amsterdam die in Juli 2014 de uitspraak deed dat het Zwarte Piet karakter een negatief stereotiep is dat beledigend is voor de zwarte gemeenschap.

In het licht hiervan vragen wij u, als de hoogste vertegenwoordiger van onze universiteit, om niet deel te nemen aan een impliciete bevestiging van deze racistische dimensies door Sinterklaas en Zwarte Piet op 16 november 2014 onkritisch te verwelkomen. In uw functie als Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht vragen wij u om publiekelijk aan te geven dat onze universiteit de processen van uitsluiting en discriminatie die de Zwarte Piet figuur en het Nederlandse publieke debat rond dit thema gekenmerkt hebben, erkent en afwijst.

English:

Petition concerning the presence of the Rector Magnificus of Utrecht University at the welcoming to town of Sinterklaas and Zwarte Piet in Utrecht, on Sunday 16th November 2014

Dear Rector Magnificus of Utrecht University,

In line with the mission statement of Utrecht University, according to which one of the University’s core missions is to “address social issues and solving them”, we suggest to address the following social issue publicly and explicitly.

We, the signers of this petition, acknowledge the implicit discriminatory dimensions of the Dutch tradition ‘Sinterklaas and Zwarte Piet’, which is experienced as profoundly offensive by many people, including members of Utrecht University.

Strongly putting forward the decision of the administrative court in July 2014 that ruled the Zwarte Piet character a discriminatory stereotype, we denounce the racist tones that have characterized large parts of the public discussion in the last years.

In view of this, we ask you, as the highest representative of our University, not to participate in an implicit reaffirmation of these racist dimensions by uncritically welcoming Sinterklaas and Zwarte Piet on 16th November 2014. We ask you to publicly point out instead, in your function as Rector Magnificus of Utrecht University, that our University acknowledges and disapproves of the messages of exclusion and discrimination that the figure of Zwarte Piet entails and that have been surfacing with striking evidence in the Dutch public sphere.

Andere activiteiten gerelateerd aan Zwarte Piet:

  • Basta! film vertoning van  ‘Read the Masks. Tradition Is Not Given.’ door kunstenaars Annette Krauss en Petra Bauer. Meer informatie hier.
  • Manifestatie Neudeplein: 5 december voor iedereen! Meer informatie hier.
  • Dag van Actie op 12 november op de Uithof. Meer informatie snel beschikbaar.

1,170 thoughts on “Rector Magnificus van Utrecht University: Wij roepen u op om racisme de rug toe te keren

  1. Pingback: Actie tegen aanwezigheid universiteit bij intocht Sint en Piet – Trajectum

Comments are closed.