Protest Natuur- en Sterrenkunde

Welcome to Science Park Utrecht where we believe science goes hand in hand with hypocracy

Welcome to Science Park Utrecht where we believe science goes hand in hand with hypocracy

door Poejesh Vafaie

Op 1 januari 2011 werd de faculteit Natuur- en Sterrenkunde verrast met het ontslag van Prof. Dr. Casper Erkelens als departementshoofd. De reden hiervoor was dat dhr. Erkelens weigerde om het visiedocument ‘Verantwoordelijkheid Nemen en Geven’ (lees: keihard bezuinigen en elitariseren) te ondertekenen. Het ontslag zorgde voor een golf van protest binnen de faculteit, maar waar heeft dit toe geleid?

Het zogenaamde visiedocument dat dhr. Erkelens weigerde te ondertekenen moest de eerste aanzet geven voor een kettingreactie (om even natuurkundig te doen) aan bezuinigingen. De plannen zijn onder andere een verlaging van het Onderzoek & Onderwijsbudget met 44% (!) en het verkleinen van de beschikbare ruimte met ongeveer 30%. Gezien dit buitenproportionele karakter van de bezuinigingen en het ontslag van het departementshoofd besloten vele studenten en hoogleraren van N&S om in actie te komen. Men kon daarnaast niet geloven dat als een departementshoofd gevraagd wordt om iets te ondertekenen, zijn ontslag al op hem ligt te wachten op het moment dat hij dit weigert. Zelfs de illusie van democratie is hier niet terug te vinden.

Er werd een petitie rondgestuurd zodat studenten en hoogleraren deze konden ondertekenen. Bovendien demonstreerden ongeveer 250 studenten op de Uithof en overhandigden de petitie aan mevr. Van Rooy van het College van Bestuur. Naast de petitie en de demonstratie dreigde de faculteit ook met stakingen. Men kreeg het College van Bestuur uiteindelijk op de knieën en er werd een overleg gestart tussen de afdelingsvoorzitters en het N&S bestuur. Na vele dagen en uren overleg, werd dhr. Erkelens met onmiddellijke ingang opnieuw aangesteld als hoofd van het departement N&S. Maar onder welke voorwaarden? Dhr. Erkelens verklaarde (helaas) om constructief en loyaal mee te werken aan de hervormingen van de faculteit Bètawetenschappen langs de lijn van het visiedocument. Een aantal misverstanden werden uit de weg geruimd, en voilà! Erkelens was weer terug.

Maar wat voor conclusies kunnen we trekken? Allereerst dat de besluitvorming binnen de universiteit totaal geen democratisch karakter kent. Men kan zelfs ontslagen worden als men principieel weigert om ergens aan mee te werken. Daarnaast laat het protest van de studenten en hoogleraren zien dat verzet vruchtbaar kan zijn en dat we niet klakkeloos alle ‘bevelen’ hoeven te accepteren. Het is echter wel jammer dat dhr. Erkelens toch lijkt mee te werken aan het bewerkstelligen van het visiedocument welke enkel de visie verkondigt van het verslechteren van de kwaliteit van het onderwijs binnen N&S. Wij zien juist graag dat de universiteiten en de regering meer investeren in het onderwijs om de kwaliteit ervan omhoog schroeven.

15 thoughts on “Protest Natuur- en Sterrenkunde

  1. Pingback: Krantje Boord Nr. 5 Februari 2011 vers van de pers! « Kritische Studenten Utrecht

Comments are closed.