Onafhankelijk Nijmeegs Uni-blad mag niet meer berichten over vleeshufter-gate

Het Nijmeegs Universiteitsblad Vox heeft geweigerd een stuk van de vaste columnist over de vleeshufter-gate te plaatsen in zijn papierenversie. Hoofdredactrice heeft bevestigd dat het niet mag. Dat staat in ANS, het studentenblad van Nijmegen. Het column staat wel op RUnieuws.nl.

Op de webpagina van VOX staat het volgende over het universitaire blad:

Vox is een onafhankelijk blad. De onafhankelijkheid wordt gewaarborgd door een redactiestatuut. De redactieraad ziet toe op de naleving van het statuut…. Vox is beheersmatig ondergebracht in de eenheid Communicatie.

Kennelijk is de geloof en belofte dat een redactiestatuut de onafhankelijkheid van een blad kan waarborgen leeg van kracht.

Dit doet mij nadrukkelijk aan de belofte van het Utrechtse College van Bestuur (“onafhankelijkheid — tevens een van de kernwaarden van de universiteit – is en blijft vastgelegd in het redactiestatuut”) denken dat het onderbrengen van DUB bij Communicatie, onder de directe beheersing van het CvB, de onafhankelijkheid van het blad niet schendt krachtens een ‘redactiestatuut’. Ik heb er sinds het begin niet in geloofd. Er is onder andere hierom al een Utrechtse bezetting geweest. Het construct van statutaire onafhankelijkheid is in Nijmegen ontkracht, daarmee ook in Utrecht. Het is nu wachten op het Utrechtse ‘geval’. Of wilt de Universiteitsraad misschien het CvB alvast over het Nijmeegse blad spreken?