Zes april dodenherdenking vluchtelingen op de Dam in Amsterdam

Zes april dodenherdenking vluchtelingen op de Dam in Amsterdam

Op zaterdag 6 april wordt Kambiz Roustayi herdacht. Twee jaar geleden stak hij zichzelf in brand op de Dam, gesloopt en ten einde raad. Tijdens de herdenking vestigen we de aandacht op het repressieve beleid dat al honderden mensen heeft gedreven tot (een poging tot) zelfmoord.

(bron: no border)

Wie was Roustayi?

Roustayi verbleef elf jaar in Nederland. Hij vluchtte uit Iran omdat hij anti-regeringsgezinde publicaties op zijn naam had staan. Terugkeer was geen optie, omdat hij er vanuit ging dat hij zou worden opgepakt, gemarteld en opgesloten. Maar in Nederland werd hij net zo goed gemarteld. Met de waarschuwing van zijn advocaat dat Kambiz zou afglijden naar de psychiatrie, werd niets gedaan. Twee keer werd zijn asielaanvraag afgewezen, maanden heeft hij in detentie gezeten en als “illegaal” op straat geleefd. Totdat hij op 6 april 2011 zichzelf in brand stak, op de Dam in Amsterdam. Een dag later overleed hij in het ziekenhuis. Een schreeuw om aandacht, uit wanhoop.

Het was een wanhoopsdaad. Kambiz vroeg om aandacht voor zijn situatie en dat van zijn lotgenoten, die nog steeds tussen hoop en wanhoop worden geslingerd, op straat of in de gevangenis, in afwachting van een oplossing die maar niet komt.

Herdenking
Zaterdag 6 april gaan we naar de plek waar hij zichzelf in brand stak, om de aandacht te vestigen op de onmenselijke behandeling van vluchtelingen in Nederland en Europa. De herdenking wordt georganiseerd door het No Border Netwerk, Platform Stop Racisme en Uitsluiting en Vrouwen Tegen Uitzetting.
We staan stil bij zijn dood, maar vooral bij het repressieve beleid dat Kambiz, en helaas met hem vele anderen, dreef tot het uiterste: zelfmoord. In de afgelopen twee jaar hebben zes andere asielzoekers zelfmoord gepleegd; tientallen anderen deden mislukte pogingen daartoe. In januari pleegde de Russische asielzoeker Alexander Dolmatov zelfmoord; in maart deed de Irakees Ahmed een poging tot zelfmoord.

Het schrikbewind dat vluchtelingen drijft tot dit soort gruweldaden wordt maar strenger en strenger. Hoeveel zelfdodingen zijn er nog nodig voordat de overheid ook maar een greintje menselijkheid toont? Hoeveel slachtoffers gaan er nog vallen door dit beleid van vreemdelingenhaat?

Zaterdag 6 april
15.00 uur
De Dam, Amsterdam
Meld je aan op Facebook
Het programma wordt deze week bekend

Een bericht van No Border

– See more at: http://www.krapuul.nl/overig/blog/104061/zes-april-dodenherdenking-vluchtelingen-dam-amsterdam/#sthash.SDtg75GI.dpuf

Leave a Reply