Wat zijn echte oplossingen voor klimaatverandering?

Wat zijn echte oplossingen voor klimaatverandering?

Op 30 november 2009 komen de regeringen van de wereld bij elkaar in Kopenhagen voor de vijftiende VN Klimaat Conferentie (COP-15). Dit zal tot nu toe de grootste top over klimaat verandering zijn. Iedereen weet hoe groot het probleem van klimaatverandering is en wat voor crisis het in de toekomst kan opleveren als er niet zo snel mogelijk wordt gehandeld. De grote vraag is: Zijn de oplossingen die worden aangedragen bij de COP-15 verregaand genoeg om de voorspelde klimaatcrisis tegen te gaan?

Om deze vraag te beantwoorden heeft Basta Debat Utrecht op deze autovrije Culturele Zondag een panel van experts op het gebied van klimaatbeleid uitgenodigd. Wat wordt er overlegd op COP-15? Gaat het voorgestelde beleid ver genoeg? Wat zijn de echte oplossingen om de klimaatcrisis tegen te gaan? Kom luisteren en geef je mening!

let op: de locatie van dit debat niet in de Kargadoor zoals gewoonlijk. Dit debat is onderdeel van de Culturele Zondag van 13 september, en zal plaatsvinden in de Pleintje aan de Lange Lauwerstraat

Sprekers

Wijnand Duyvendak
Klimaatactivist en politicus
Donald Pols
klimaatspecialist van het Wereld Natuur Fonds (WNF)
Marvin van Duin
Klimaat Actie Kamp NL
Jan van Arkel
Uitgever (van serie boeken over klimaat)

1,188 thoughts on “Wat zijn echte oplossingen voor klimaatverandering?

  1. De klimaatverandering daar valt volgens mij niets aan te veranderen.Mijn kennis van de bewegingsleer vertelt mij dat iets dat in beweging is gezet in beweging blijft tenzij het tot halt wordt geroepen door een tegengestelde kracht die tenminste in kracht gelijk is.
    De klimaatverandering evenals alle andere problemen die zich in de wereld voordoen zijn niet HET probleem maar het uitwas van een dieper gelegen probleem : De conditie van de mens die niet gekenmerkt wordt door verlichting maar door egoisme.
    En verlichting of zelfrealisatie is de ontdekking dat men niet is wat men verondersteld te zijn. Dat het zgn ik niet bestaat anders dan als een gedachte, een concept.

Leave a Reply