Waar blijft het protest? Quebec Student Strike

Waar blijft het protest? Quebec Student Strike

Op de eerstvolgende Kritische Studenten Avond in Joe’s Garage! (English below)
Het hoger onderwijs in Nederland wordt al jaren gekenmerkt door bezuinigingen. Colleges worden steeds massaler en de universiteit wordt steeds meer een diplomafabriek. Toch is er amper een tegenreactie vanuit studenten. In 2011 waren er nog zo’n 15.000 studenten op de been om te protesteren tegen o.a. de langstudeerboete, maar dit heeft een nieuwe golf van bezuinigingen niet kunnen voorkomen. Met het vooruitzicht op het leenstelsel, afschaffing OV-kaart, Bindend Studie Advies voor elk studiejaar en fusies van onderwijsinstellingen, is er wel degelijk reden genoeg om in verzet te komen. Maar waar blijven we?

In 2012 gingen honderdduizenden mensen in Quebec de straat op tegen een verhoging van de collegegelden. Op het hoogtepunt staakten 150.000 studenten en kregen ze massale bijval van de rest van de bevolking toen de regering hardhandig optrad tegen de protesten. Uiteindelijk viel de regionale regering en kwam er niks terecht van de collegegeldverhoging. Op de tweemaandelijkse Kritische Studenten Avond in Joe’s Garage organiseert KSA een discussieavond over de studentenstrijd in Quebec en wat we hiervan kunnen leren.

Kom langs voor een hopelijk inspirerende avond en een gezellig drankje achteraf.

WaarBlijftHetProtest#1Quebec

[english]

Discussion evening:

Why don’t we take action? Night of inspiration #1: Quebec student strike

In the Netherlands, higher education faced austerity for years. Lectures become increasingly massive and universities steadily turn into commercial enterprises that sell degrees. Still, student response remains limited. In 2011, about 15.000 students took the streets to protest, but this didn’t stop a new wave of austerity measures. With the prospect of a loan-system (rather than current student allowances), the scrapping of OV-card, merging of educational institutions, and other neoliberal reforms, there are plenty of reasons to take the streets again. Why don’t we?

In 2012,  hundreds of thousands people in Quebec were protesting in the streets against tuition fees. At one point more than 150.000 students were on strike. After the government cracked down on the protests, the general population backed the students. As a result, the regional government collapsed and the new ruling party halted any tuition increase. At the bi-monthly Kritische Studenten Avond in Joe’s Garage KSA organizes a discussion evening about the student struggle in Quebec and what we can learn of it.

Drop by for a hopefully inspiring evening!

Leave a Reply